ОСНОВНІ ЕТАПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

  • Віталій Рахманов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7180-4087
  • Лариса Тимчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3122-8150

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/207-218

Ключові слова:

військова освіта; воєнна безпека; системний підхід; етапи навчання; навчальні дисципліни; навчальний процес; підготовка, професійна військова освіта.

Анотація

У статті розглядаються основні етапи системного підходу до навчання у вищому військовому навчальному закладі. У центрі уваги перебуває системність, яка за результатами навчання передбачає: критичне, раціональне мислення та вміння приймати оптимальні рішення в умовах бойових дій. Військова освіта ґрунтується на навчальних цілях, які можуть сформульовані з використанням системного підходу країн членів НАТО до навчання. В такий спосіб офіцерів готують до труднощів, які пов’язані з діяльністю у багатонаціональному, взаємосумісному середовищі НАТО.

У процесі навчання очікується, що офіцерам будуть надаватимуть такі знання, які пропорційні рівню виконання посадових обов’язків за посадою та відповідно до військового звання, що має бути основним критерієм оцінки досягнення результату системного підходу до військової освіти, оцінки якості навчальної діяльності і професійної підготовки майбутніх фахівців, а також оцінки ВВНЗ, які мають зосереджувати освітній процес на отримання слухачами професійних компетентностей у сфері професійної діяльності. Це вимагає застосування нових підходів до формування змісту військової освіти, яка має орієнтуватись та визначатись конкретними завданнями, що вирішуються у військах: планування й проведення спільних операцій (загальновійськових, спеціальних тощо), досягнення високого рівня операційної сумісності, забезпечення міжвідомчої взаємодії та координації планування і проведення операцій на рівні оперативно-тактичних угруповань тощо.

З точки зору виокремлення специфіки військової професії, важливо акцентувати увагу на тому, що офіцер має справу з невизначеністю, що у поєднанні з відповідальністю за прийняття службових рішень та невід’ємною особливістю професії військового формує вимоги до змісту, якості та рівня військової освіти: реалізація наявного потенціалу особистості шляхом надання широкого комплексу знань у різних сфер життєдіяльності людини і суспільства. Потреби Збройних Сил України у висококваліфікованих військових професіоналах визначають пріоритети військової освіти, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Система військової освіти на сучасному етапі виступає водночас як об’єктом, так і суб’єктом реформування всього комплексу сил оборони. Саме висока якість підготовки військових фахівців є важливою умовою своєчасності, повноти та ефективності виконання заходів оборонної реформи в державі та є основою у формуванні політики професійної військової освіти держави.

Біографії авторів

Віталій Рахманов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук, доцент

Лариса Тимчук , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Алексеєнко О.В. Особливості розвитку сфери інноваційної діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах Збройних Сил України / О.В. Алексеєнко, Л.П. Наливайко // Збірник наукових праць “Військова освіта”, - К.: № 2 (42), НУОУ, 2020, C. 9 – 17.

Брижатий Є.І. Військова освіта в контексті національної безпеки та оборони: сучасний підхід / Є.І. Брижатий // Збірник наукових праць “Військова освіта”, - К.: № 1 (42), НУОУ, 2020, C. 35 – 45.

Вавренюк С.А. Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні / С.А. Вавренюк ; Нац. ун-т цив. захисту Україна. Харків , 2020. 285 с.

Васильєв О.М. Сучасні тенденції управління змінами в системі вищої військової освіти / О.М. Васильєв //Збірник наукових праць “Військова освіта”, - К.: № 2 (42), НУОУ, 2020, C. 27 – 38.

Вітренко А.О. Розвиток лідерських якостей майбутніх військових магістрів з використанням кейс-технології /А. О. Вітренко// Журнал "Наука і оборона" , - К.: № 4, НУОУ, 2018, C. 43 –48.

Зельницький А.М. Системоутворюючі фактори педагогічної системи закладів вищої військової освіти / А.М. Зельницький // Збірник наукових праць “Військова освіта”, - К.: № 1 (42), НУОУ, 2020, C. 136 – 146.

Іванченко С.І. Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу : [монографія] / С. І. Іванченко, Г. М. Сергійчук, О. В. Петрунько, О. М. Плющ, Ю. Г. Романюк; ред.: П. Д. Фролов; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс, 2013. – 309 c.

Карпенко В.С. Інноваційні підходи до підготовки офіцера-лідера / В.С. Карпенко // Збірник наукових праць “Військова освіта”, - К.: № 1 (42), НУОУ, 2020, C. 173 – 180.

Лігоцький А. О. Методологічні ознаки проектування інноваційної моделі вищої освіти в контексті світового і національного розвитку / А.О. Лігоцький // Міжнар. наук. журн. Інтернаука. Серія : Юрид. науки. — 2019. — № 3 (17). — С. 62.

Лютий М. Лідерські якості майбутніх викладачів закладів вищої освіти / М. Лютий // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. — 2020. — № 1. — С. 104-115.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 977 від 11.07.2019 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Олійник Л.В. Теоретико-методичні засади навчання військово- спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління: експериментальне дослідження / Л.В. Олійник // Збірник наукових праць “Військова освіта”, - К.: № 2 (42), НУОУ, 2020, C. 204 – 214.

Полторак С.Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО / С.Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 3–10.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VІІ. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18).

Про національну безпеку України : Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19).

Пунда Ю.В. Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України / Ю.В. Пунда // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 34–40.

Спільна директива стратегічних командувань НАТО «Освіта та індивідуальна підготовка» (E&ITD) 075-007, 10 вересня 2015 року // НУОУ, 2021, 170 с.

Стратегічний оборонний бюлетень України, який затверджений указом Президента України від

вересня 2021 року № 473/2021. Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121.

Стратегія національної безпеки України, яка затверджена указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

Цевельов О.Є Міжнародне безпекове середовище: вплив на формування політики професійної військової освіти в Україні//Стаття /Цевельов О.Є.// Збірник наукових праць “Військова освіта”, – К.: НУОУ, 2021, № 1 (43), – C. 322-338.

Augier М. Innovative Thinking: The Role of Professional Military Education / Mie Augier, Wayne Hughes. – URL: http://cimsec.org/innovative-thinking-the-role-of-professional-military-education/40280.

The Canadian Forces Non-Commissioned Member in the 21st Century: Detailed Analysis and Strategy for Launching Implementation (NCM CORPS 2020). – 79 p.

Jalili Ed. by D. Professional Military Education: A Cross-Cultural Survey (Studies in Military Psychology and Pedagogy) / Ed. by D. Jalili and H. Annen. – Berlin, New York, Oxford, Wien: Piter Lang GmbH, InternationalerVerlag der Wissenschaften, 2019. – 234 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ