МОВНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Тетяна Ворона Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5544-3341
  • Анна Ворона Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4910-2249
  • Марія Ворона Інститут Військово-Морських сил Національного Університету «Одеська морська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7640-7323

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/40-51

Ключові слова:

мовна підготовка; збройні сили; іноземна мова; мовленнєва компетенція.

Анотація

Анотація. У статті обґрунтовано актуальність співпраці Збройних Сил України щодо мовної підготовки з провідними закордонними військовими відомствами й встановлено її роль в зміцненні національної безпеки та оборони України. Узагальнено, що нині у Збройних Силах України сформована ефективна система мовної підготовки, котра забезпечує неперервне вивчення курсантами вищих військових навчальних закладів іноземних мов на всіх етапах підготовки та в процесі виконання професійних обов’язків. Запропоновано аналіз останніх тематичних досліджень і публікацій.

Схарактеризовано особливості реалізації принципу неперервної мовної підготовки як складової навчання військовослужбовців відповідно до освітніх програм США, Великобританії, Канади, Австралії, Австрії та Угорщини. Проаналізовано рівень забезпечення фахівцями з належною мовною підготовкою силових структур досліджуваних країн, встановлено провідні напрями діяльності центрів вивчення іноземних мов, наведено перелік мов, недостатній рівень знання яких перешкоджає своєчасному опрацюванню оперативної інформації. Узагальнено провідні заклади освіти країн, що забезпечують мовну підготовку представників різних видів збройних сил. Окремим предметом аналізу мовної підготовки військовослужбовців обрано: цільову аудиторію, кількість слухачів, форму навчання, тривалість курсів, викладацький склад, методичне та технічне забезпечення. Наведено пріоритетні напрями підвищення якості мовної підготовки згідно з планами керівництва збройних сил Великобританії, що можуть слугувати перспективними векторами розвитку для вітчизняної військової освіти.

Посилання

Андріянова Н. Вільне володіння англійською мовою військовослужбовців Збройних Сил України – запорука сильної європейської армії. Військова освіта, 2020. № 1(41). С. 18–24.

Андріянова Н., Величко О., Кащук К. Аналіз сучасних міжнародних методик оцінювання рівня володіння іноземною мовою. Військова освіта. 2020. № 1(41). С. 25–34.

Клітченко О. С. Забезпечення внутрішньої безпеки країн у контексті нових загроз і викликів (Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина) // Стратегічна панорама. 2015. № 2. С. 72–76.

Лагодинський О. Іншомовна підготовка у збройних силах Сполучених Штатів Америки та Великої Британії: досвід для України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2019. Вип. 3. С. 164–179.

Пащук Ю. Дослідження шляхів підвищення ефективності мовної підготовки слухачів інтенсивних курсів іноземних мов Збройних Сил України // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 24(1). 2021 С. 336–352.

Семененко Л., Целіщев І., Поливода М. Основні методичні особливості еволюції викладання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах. Збірник наукових праць Військової академії. 2017. № 2(8). C. 178–186.

Юрчук І., Стрелецький А. Практика мовної підготовки військових навчальних закладів іноземних держав // Закордонна військова освіта. № 3, 2019. С.22–28.

Abbe A., Gulick L. Herman J. Cross-cultural competence in army leaders: A conceptual and empirical foundation. U.S. Army research institute for the behavioral and social sciences [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.defenseculture.org/Research/researchfile/Ab

be,%20Gulick,%20&%20Herman%202008.pdf

Green R., Wall D. Language testing in the military: Problems, politics and progress // Language Testing. 2015. № 22 (3). P. 379–398.

Poteet S. et al. Linguistic sources of coalition miscommunication // Proceedings of the NATO RTO-MPHFM-142 Adaptability in coalition teamwork. 2008 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/RTO-TR-HFM-142/$$TR-HFM-142-ALL.pdf

Rao C. S. Trends in the Theories of Language Learning and Methods of Teaching. Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching. 2020. 19(4), Р. 1–8.

The NATO Lessons Learned Handbook. / NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre. Third Edition. Feb 2016. 81 p.

Tom Dyson Organisational Learning and the Modern Army. A New Model for Lessons-Learned Processes. 1st Edition. 2020. 272 p.

U.S. Navy Language Skills, Regional Expertise and Cultural Awareness Strategy [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA503388.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ