АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ТА КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Андрій Забора Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4952-1598
  • Олександр Соколов Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4952-1598
  • Олена Лопатюк Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2086-6250
  • Олександр Хацаюк Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4166-9099
  • Тарас Шевченко Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2800-4567

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/59-70

Ключові слова:

готовність; інструкція; курсанти; магістри; нормативна база; освітній процес; проєктна діяльність; система; спеціальна фізична підготовка; фізична підготовка.

Анотація

Розглянуто актуальну проблему удосконалення системи фізичної підготовки представників інституцій сектору безпеки і оборони України. Виконання завдань за призначенням представниками інституцій сектору безпеки і оборони України, зокрема працівниками Національної поліції України може відбуватися у різних екстремальних умовах, що потребує від них достатнього рівня професійної (службової) підготовленості. Враховуючи вище зазначене, актуальності набуває формування у правоохоронців різних категорій високого рівня фізичної (спеціальної фізичної) підготовленості – інтегрального показника сформованості професійних компетентно-стей, що на сьогодні є важливим напрямом наукової розвідки. У свою чергу, удосконалення нормативно-правової бази з фізичної підготовки слухачів та курсантів закладів вищої освіти, які готують кадри для Національної поліції України (військовослужбовців різних категорій та вікових груп сектору безпеки і оборони України) із урахуванням останніх досягнень військової науки, наявного бойового досвіду та передових світових стандартів в системі професійної освіти сприятиме формуванню у них ключових професійних компетентностей, що на сьогодні є важливим практичним завданням. В процесі дослідно-аналітичної роботи були використані наступні методи (на теоретичному рівні): аксіоматичні, ідеалізації, історичні і логічні, сходження від конкретного, формалізації тощо. В результаті теоретичного дослідження членами науково-дослідної групи розроблено проєкт «Інструкції з організації фізичної підготовки у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання Національної поліції України». Розроблена «Інструкція» складається із 5 розділів (загальні положення; організація фізичної підготовки; зміст фізичної підготовки; форми та методи фізичної підготовки; критерії оцінювання рівня фізичної підготовленості постійного та перемінного складу закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які готують кадри для Національної поліції України) та 6 додатків (зразки варіантів планів занять з фізичної (спеціальної фізичної) підготовки; зразки документації (протоколи, відомості, заявки) забезпечення організації та проведення фізичної підготовки; зразки форми одягу для проведення фізичної підготовки; типові вимоги до спортивних споруд, місць проведення фізичної підготовки (форм фізичної підготовки); нормативи з фізичної підготовки; технічні характеристики спеціальної смуги перешкод №1, №2). Нами очікується, що впровадження у систему фізичної підготовки майбутніх офіцерів (офіцерів оперативно-тактичного рівня) закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які готують кадри для Національної поліції України зазначеної вище «Інструкції», забезпечить формування у них достатнього рівня фізичного розвитку, що підвищить ефективність виконання ними завдань за призначенням у різних умовах службово-бойової (оперативної) діяльності. Напрями подальших досліджень передбачають розроблення та апробацію нормативної бази для проєкту «Інструкції з організації фізичної підготовки у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання Національної поліції України».  

Біографії авторів

Андрій Забора, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Олександр Соколов, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

кандидат психологічних наук

Олена Лопатюк, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

кандидат педагогических наук, доцент

Посилання

Горбачевський С. Напрямки використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні системи військової освіти / С. Горбачевський, М. Орда. – Київ : Військова освіта, 2020. № 1 (41). – С. 103-108.

Мінеев П. Рекомендації щодо викладання методики визначення рівня воєнної безпеки для слухачів оперативно-тактичного рівня навчання / Мінеев П. – Київ : Військова освіта, 2021. № 1 (43). – С. 180-191.

Шемчук В. Формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів до дій в умовах радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки / В. Шемчук, О. Хацаюк, В. Соколовський, А. Ковтуненко, О. Корнієнко, Ю. Муштатов. – Київ : Військова освіта, 2021. № 1 (43). – С. 360-381.

Шаршаткін Д. Підготовка курсантів військових навчальних закладів до інформаційно-аналітичної діяльності / Д. Шаршаткін, О. Розмазнін, Ю. Душкін, В. Маляганов. – Київ : Військова освіта, 2021. № 1 (43). – С. 352-359.

Самсонов Ю. Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів до бойового застосування ПТРК «ФАГОТ» із використанням засобів СФП / Ю. Самсонов, Н. Партико, К. Дяченко, М. Курилов, Б. Кушнарьов, А. Хоменко. – Київ : Військова освіта, 2021. № 2 (44). – С. 231-247.

Юденко О. Готовність фахівців спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» до використання засобів регбі в системі фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій в Україні / О. Юденко, А. Мартиросян, О. Петрачков, А. Білоус. – Київ : Військова освіта, 2020. № 2 (42). – С. 363-377.

Моргунов О. А. Розроблення сучасних нормативів комплексної перевірки індивідуального рівня фізичної підготовленості поліцейських різних категорій та вікових груп / О. А., Моргунов, О. В., Хацаюк, О. А., Соколов, О. П., Бондарович, В. В. Оленченко. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, 2021. № 76 (Т. 2). – С. 29-37.

Кісілюк О. М. Методика розвитку силових якостей курсантів військових закладів вищої освіти засобами армспорту у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кісілюк Олександр Миколайович. – Київ, 2021. – 22 с.

Моргунов О. А. Удосконалення нормативної бази навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» майбутніх офіцерів Національної поліції України та поліцейських різних категорій / О. А., Моргунов, О. В., Хацаюк, О. А., Соколов, О. П., Бондарович, В. В. Оленченко. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, 2021. № 75 (Т. 2). – С. 38-45.

Khatsaiuk, O., Medvid, M., Maksymchuk, B., Kurok, O., Dziuba, P., Tyurina, V., Chervonyi, P., Yevdokimova, O., Levko, M., Demchenko, I., Maliar, N., Maliar, E., & Maksymchuk, I. (2021). Preparing Future Officers for Performing Assigned Tasks through Special Physical Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 13 (2), 457-475. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/431.

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 13.10.2014 № 1067 «Про затвердження Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України».

Наказ Міністра оборони України від 05.08.2021 № 225 «Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України».

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України».

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 21.01.2020 № 51 «Про затвердження Змін до Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України».

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ