ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНСТРУКТОРІВ-ВИКЛАДАЧІВ

Автор(и)

  • Андрій Зельницький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3910-7329
  • Олег Заболотний Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5950-5068
  • Олександр Васильєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9492-5594
  • Валерій Корнієнко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3202-6013

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/71-84

Ключові слова:

професійна військова освіта; кадровий потенціал Збройних Сил України; підготовка військових фахівців; якість військової освіти; іноземні інструктори; компетентність.

Анотація

У статті розглянуто сутність, структуру і зміст процесу формування і нарощування кадрового потенціалу Збройних Сил України в системі професійної військової освіти із залученням іноземних інструкторів-викладачів. Проаналізовано та уточнено категоріальний апарат і нормативно-правову базу щодо професійної підготовки військовослужбовців та представлено результати реалізації механізмів взаємодії ЗСУ з іноземними тренувальними місіями щодо формування в офіцерів визначених компетентностей та професійно важливих якостей.

Біографії авторів

Андрій Зельницький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук, професор

Олег Заболотний, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат військових наук, доцент

Валерій Корнієнко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”.

Указ Президента України №1153 від 10.12.2008р.“Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України”.

Наказ Міністерства оборони України від 23.07.21 р. № 218 “Про введення Інструкції з організації та здійснення міжнародного співробітництва в системі МО України”.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2001. 1440 с.

Наказ Міністерства оборони України від 14 вересня 2021 року № 280 “Про затвердження Концепції військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року”.

Зельницький А. М. Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах. Вісн. Черкаськ. ун-ту. Серія пед. науки. 2017, № 6. С. 71–83.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38-39. Ст. 380.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (дата звернення: 15.11.2017).

Руснак І. С., Мірненко В.І. та ін. Інноваційна військова освіта: стан та перспективи розвитку // Збірник наукових праць “Військова освіта” НУОУ імені Івана Черняховського. – 2021. – № 2 (44). – С. 7 – 17.

Щипанський П. В., Тимошенко Р. І., Салкуцан С. М. Формування нової парадигми військової освіти // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 37 – 42.

Зельницький А.М. Проблема якості підготовки офіцерів оперативної ланки управління в контексті проведення АТО / А.М. Зельницький, О.А. Мітягін, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць “Військова освіта ”, НУОУ – 2015. – № 1 (31). – С. 91–102.

Зельницький А.М., Заболотний О.А., Васильєв О.А., Паламар М. Вища військова освіта як цілісна система: концептуальні засади її розвитку та управління змінами// Наука і оборона – 2020. – № 3. – С. 46 – 55.

Заболотний О. А., Зельницький А. М. та ін. Кадровий потенціал збройних сил і якість вищої військової освіти: аналіз понять та система зв’язків // Збірник наукових праць “Військова освіта” НУОУ імені Івана Черняховського. – 2018. – № 2 (38). – С. 92 – 103.

Зельницький А. М. Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах. Вісн. Черкаськ. ун-ту. Серія пед. науки. 2017, № 6. С. 71–83.

Зельницький А. М., Заболотний О. А. Наукові підходи до управління змінами в системі вищої військової освіти у Збройних Силах України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського. – 2019. – № 3 (67). – С. 115 – 122.

Васильєв О. М., Заболотний О. А., Зельницький А. М. та ін. Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи // Збірник наукових праць “Військова освіта” НУОУ імені Івана Черняховського. – 2019. – № 1 (39). – С. 70 – 81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ