ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ СТАРШОГО ТА ВИЩОГО ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Андрій Зельницький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3910-7329
  • Олег Заболотний Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5950-5068
  • Олександр Васильєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9492-5594
  • Валерій Корнієнко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3202-6013

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/85-101

Ключові слова:

військовий обов’язок; військова служба; воєнний стан; офіцери запасу; підготовка; післядипломна освіта; компетентність офіцера.

Анотація

У статті досліджено проблеми підготовки (перепідготовки) офіцерів запасу старшого та вищого офіцерського складу Збройних Сил України у контексті еволюції поглядів на проведення державної військової кадрової політики в умовах запровадження воєнного стану в державі, запропоновано внесення змін до змісту окремих базових понять категоріального апарату та розглянуто основні напрями і шляхи подальшого удосконалення підготовки офіцерів запасу на принципах централізації, децентралізації, ступневості, індивідуалізації, органічного зв’язку з бойовою діяльністю військ (сил).

Біографії авторів

Андрій Зельницький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук, професор

Олег Заболотний, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат військових наук, доцент

Валерій Корнієнко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр (Редакція від 01.01.2020).

Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII (Редакція станом на 21.03.2022) “Про військовий обов’язок і військову службу”// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12;

Указ Президента України №1153 від 10.12.2008р.“Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України”.

Наказ МОУ від 24. 05. 2021 № 126 “Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України за військово-обліковими спеціальностями”.

Закону України № 389-VIII “Про правовий режим воєнного стану” (зі змінами) Документ 389-VIII, чинний, поточна редакція – Редакція від 01.04.2022, підстава - 2158-IX

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”.// [Електронний ресурс].

Наказ МОУ від 23.07.21 р. № 218 “Інструкція з організації та здійснення міжнародного співробітництва в системі МО України”.

Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Концепції військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року” від 14 вересня 2021 року № 280. Режим оступу:https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/280_nm.PDF.

Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України” від 19.05.2020 № 160. Режим доступу :https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/160_nm.pdf.

Закон України від 01.04.2022 № 2158-IX “ Про оборону України”.

Закон України від 16 липня 2021 року № 1702-IX “Про основи національного спротиву” // [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20;

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 “Про загальну мобілізацію” – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/692022-41413;

Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти” від 9.01.2020 № 4. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text.

Руснак І. С., МірненкоВ.І. та ін. Інноваційна військова освіта: стан та перспективи розвитку // Збірник наукових праць “Військова освіта” НУОУ імені Івана Черняховського. – 2021. – № 2 (44). – С. 7 – 17.

Щипанський П. В., Тимошенко Р. І., Салкуцан С. М. Формування нової парадигми військової освіти // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 37 – 42.

Зельницький А.М. Проблема якості підготовки офіцерів оперативної ланки управління в контексті проведення АТО / А.М. Зельницький, О.А. Мітягін, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць “Військова освіта ”, НУОУ – 2015. – № 1 (31). – С. 91–102.

Зельницький А.М., Заболотний О.А., Васильєв О.А., Паламар М. Вища військова освіта як цілісна система: концептуальні засади її розвитку та управління змінами// Наука і оборона – 2020. – № 3. – С. 46 – 55.

Заболотний О. А., Зельницький А. М. та ін. Кадровий потенціал збройних сил і якість вищої військової освіти: аналіз понять та система зв’язків // Збірник наукових праць “Військова освіта” НУОУ імені Івана Черняховського. – 2018. – № 2 (38). – С. 92 – 103.

Зельницький А. М. Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах. Вісн. Черкаськ. ун-ту. Серія пед. науки. 2017, № 6. С. 71–83.

Зельницький А. М., Заболотний О. А. Наукові підходи до управління змінами в системі вищої військової освіти у Збройних Силах України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського. – 2019. – № 3 (67). – С. 115 – 122.

Васильєв О. М., Заболотний О. А., Зельницький А. М. та ін. Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи // Збірник наукових праць “Військова освіта” НУОУ імені Івана Черняховського. – 2019. – № 1 (39). – С. 70 – 81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ