СУЧАСНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ЗАСАДАХ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Ігор Козубцов Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7309-4365
  • Леся Козубцова Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7866-8575
  • Юрій Хлапонін Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9287-0817

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/102-111

Ключові слова:

ад’юнкт; ад’юнктура; методологія; організація; науково-педагогічний експеримент; апробація; результат; методологічна культура; науковий керівник.

Анотація

В статті проаналізовано особливості організації науково-педагогічних експериментів у вищих військових навчальних закладах з підготовки ад’юнктів. Дослідження обумовлено недостатньою увагою вчених до обговорення питання реформування, модернізації системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб Збройних Сил України через ад’юнктуру. Проаналізовано вищі навчальні закладі та визначено в яких здійснюється підготовка ад’юнктів за науковою спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Проаналізовано вищі навчальні закладі за яким зареєстровано наукові журнали з метою з’ясування можливості апробації наукових результатів за напрямком педагогічні науки. В рекомендаціях надано пропозицію щодо доцільності у всіх фахових наукових журналах запровадити окрему рубрику дослідження в галузі військової освіти та зараховувати як фахову публікацію здобувачам вченого ступеня доктора філософії та доктора наук з галузі педагогічних наук. Привернуто увагу на показник рівень розвиненості методологічної культури ад’юнктів як кількісний показник коефіцієнта готовності ад’юнктів до організації професійної діяльності.

Біографії авторів

Ігор Козубцов, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

 

 

 

Леся Козубцова, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

кандидат технічних наук

 

Юрій Хлапонін, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

 

 

Посилання

Козубцов І.М. Теоретичні і методичні основи розвитку методологічної культури ад’юнктів: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Козубцов Ігор Миколайович ; Національний авіаційний ун-т ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант Ю. І. Хлапонін. Київ; Тернопіль, 2021. 737 с. додатки. Бібліогр.: с. 437-499.

Ольшевський Ю.В., Колесник В.І., Серветник Р.М. Сучасні погляди на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах. Зб. наук. праць. Військова освіта. 2016. №2(34). С. 162 – 170.

Меняйло В.І. Підготовка докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 152 с.

Козубцов І.М., Козубцова Л.М. Феномен методологічної основи діяльності аспірантів у системі вищої військової освіти: аналітико-порівняльне обґрунтування. Науково-практичний журнал. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. НУОУ. 2015. №1(22). С. 119 – 122.

Булдаков С.К., Субетто А.И. Философия и методология образования: Научное издание. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2002. 444 с.

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). Постанова Кабінетів Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

Балабанов С.С., Бедный Б.И., Козлов Е.В. Барьеры на пути в науку (социологический анализ проблем подготовки научных кадров) образования. Сохранение и развитие научного потенциала Приволжского федерального округа: опыт высших учебных заведений. Н.Новгород: ННГУ, 2004. С. 29 – 44.

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567.

Звод відомостей, що становлять державну таємницю. Наказ СБУ від 12.08.2005 №440.

«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Наказ МОН України від 23.09.2019 №1220.

«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Лист МОН України від 30.10.2019 р. №1/11-9518. Щодо роз’ясненню наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року №1220

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40.

Yagupov V.V., Kozubtsov I.N. Szkoła naukowa «Rozwój kultury metodologicznej młodego naukowca». Edukacja ustawiczna doroslych. Polish journal of continuing education. 2017. №1(96). S. 166 – 172.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ