МОТИВАЦІЙНА ПРОМОВА КОМАНДИРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА СПОНУКИ ДО ДІЇ

Автор(и)

  • Ольга Красницька Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0417-3318

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/123-135

Ключові слова:

командир; лідер; воїн; мотиваційна промова; психічна стійкість; бойові дії; страх; емоційна аргументація; управління увагою.

Анотація

 

Стаття присвячена ролі мотиваційної промови командира у формуванні та підвищенні психічної стійкості військовослужбовців, зокрема під час ведення бойових дій. Розкрито сутність мотиваційної промови як засобу формування готовності воїнів до боротьби, роботи в деприваційних умовах, подолання страху, вияву сміливості й мужності, спонукання до дій та вчинків, підняття бойового духу, мобілізації інтелектуальних, фізичних і поведінкових ресурсів, використання військовослужбовцями всіх своїх можливостей під час виконання бойового завдання для досягнення цілі. Визначено функції мотиваційної промови (лідерська, емоційна, згуртування, спонукально-вчинкова, мобілізаційна, результативна, піднесено-підкріплююча) та розкрито вимоги до неї. Психічну стійкість представлено як запоруку ефективності виконання завдань.

Біографія автора

Ольга Красницька, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Посилання

Бути сміливими – це наш бренд; будемо поширювати нашу сміливість у світі : звернення Президента Володимира Зеленського, 7 квітня 2022 р. URL: https://cutt.ly/mHmsncA.

Віллінк, Джоко (2021). Стратегія і тактика лідерства. Київ : Форс Україна, 368.

За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу : звернення Президента Володимира Зеленського, 14 квітня 2022 р. URL: https://cutt.ly/tHQk8F6.

Зверев, С. Э. (2013). Речевое воспитание военнослужащих. 408.

Ефремов, О. Ю., Зверев, С. Э. (2014). Военное лидерство: психология, педагогика, риторика. 368.

Кравчук, Ж. В., Марченко, В. В. (2021). Англомовні мотиваційні промови: лінгвопрагматичний та перекладацький аспекти. Молодий вчений. Філологічні науки, 10 (98), 326–328. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-10-98-68.

Красницкая, Ольга. (2020). Формирование доверия к оратору в публичном выступлении. Науката и дигитализацията в полза на бизнеса, образованието и туризма : сб. научни доклади, съобщения и статии XVI междунар. науч. конф. (Албена, България, 07–08 септември 2020 г.). Том ХІІІ, 340–346. URL: https://cutt.ly/HHc8Woa.

Красницька, О. В. (2022). Депривація військовослужбовців, які виконують завдання у відриві від основних сил, та в умовах полону. Вісник Національного університету оборони України, 2 (66), 50–63. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-50-63.

Красницька, Ольга. (2020). Педагогічна майстерність викладача вищої військової школи : підручник. Київ : Кондор, 528.

Куньч, Зоряна, Городиловська, Галина, Шмілик, Ірина. (2018). Риторика : підручник. 2-ге вид., допов. Львів : вид-во Львівської політехніки, 496.

Мотиваційна промова командира. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MEqL5J0IHFo.

Надихаюча книжка Українського Захисника / авт.-упор. Ольга Красницька, Олег Хміляр. Київ : вид-во Ліра-К, 2022, 116.

Промови, що змінили світ. Київ : вид. група КМ-БУКС, 2017, 328.

Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання

морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин, О. В. Бойко, Д. В. Богородицький та ін. Львів : НАСВ, 2015, 322.

Психологія діяльності в особливих умовах : словник-довідник / за заг. ред. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2021, 118. URL: http://books.ndcnangu.co.ua/knigi/Slovnik_psihologiya_diyalnosti.pdf.

Симонов, П. В. (1982). Потребностно-информационная теория эмоций. Вопросы психологии, 6, 44–56.

Татенко, Віталій. (2017). Методологія суб’єктно-вчинкового підходу: соціально-психологічний вимір : монографія. Київ : Міленіум, 184.

Уотсон, Патрісія, Літц, Бретт, Саусвік, Стівен, Річі, Елспет. (2017). Підготовка до відправлення військ за кордон: зміцнення психологічної стійкості. Охорона психічного здоров’я в умовах війни. Київ : Наш формат, 103–122.

Хміляр, О. Ф. (2009). Вчинковий потенціал як провідний компонент у формуванні конкурентоспроможного фахівця. Актуальні проблеми сучасної освіти у світлі вимог Болонського процесу : матеріали міднарод. наук. конф. Київ, 21–23.

Хміляр, О. Ф. (2019). Психомоторні властивості офіцера : монографія. Київ : КОМПРИНТ, 209.

Хміляр, О. Ф. (2013). Психологічна підготовка солдата і офіцера. Вісник Національного університету оборони України, 1 (32), 317–322.

Хміляр, О. Ф. (2022). Психологія бойової мотивації воїна. Вісник Національного університету оборони України, 2 (66), 121–131

Чу, Чарльз. Куленепробивний розум: 6 секретів психологічної стійкості від військово-морського спецназу. URL: https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=969901.0

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ