ТОЧНІСТЬ ОБЧИСЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МАСИ ТІЛА СТУДЕНТОК ЗА РІВНЯННЯМ РЕГРЕСІЇ

Автор(и)

  • Володимир Михайлов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2517-6016
  • Юлія Коростильова Навчально-спортивна база літніх видів спорту Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8939-3530
  • Віталій Михайлов Навчально-спортивна база літніх видів спорту Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7935-7579

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/144-153

Ключові слова:

маса і конституція тіла; вік; зріст; студентки; коефіцієнти детермінації і апроксимації.

Анотація

 

Мета: розробка методики оцінювання якості рівняння регресії, за яким одержали оптимальну масу тіла студенток. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення; педагогічний експеримент; антропометрія; метод найменших квадратів; регресійний аналіз. Матеріал: На основі математичного моделювання визначили точність корекції оптимальної маси тіла студенток (n = 116) з урахуванням їхньої конституції, віку і зросту. Результати: з’ясовано, що якість поправок оптимальної маси тіла студенток можна встановити відносно опорних формул за коефіцієнтом детермінації і середньою похибкою апроксимації у відсотках. Висновки: поправки на конституцію, вік і зріст студенток мають максимально вдалий підбір (D = 100 %) і забезпечують корекцію оптимального значення маси тіла з високою точністю (Ā = 0 %).

Біографії авторів

Володимир Михайлов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат наук з фізичного виховання та спорту

 

 

Юлія Коростильова, Навчально-спортивна база літніх видів спорту Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, м. Київ

кандидат наук з фізичного виховання та спорту

 

 

Віталій Михайлов, Навчально-спортивна база літніх видів спорту Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Посилання

Базака, Л. Н., Разинков, А. И. (2015). Статистическая обработка данных в среде пакетов Statistica, EViews и MS Excel : метод. указания по выполнению лабораторных работ. Пинск: Полес ГУ, 138.

Заневський, І. П. (2011). Точність шкал оцінювання рівня фізичного здоров’я. Частина 1. Інтер- та екстраполяція шкали оцінювання. Фізична активність, здоров’я і спорт, 2, 8–19.

Малова, Н. Н. (2017). Об одном подходе к расчету средней ошибки аппроксимации регрессионных моделей. Международный технико-экономический журнал, 5, 54–57.

Михайлов, Вол. В., Коростильова, Ю. С., Михайлов, Віт. В. (2013). Оптимальні показники норми маси тіла у жінок і чоловіків. Сучасний соціокультурний простір : зб. наук. праць Х міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. К., 65–73.

Михайлов, Віт. В., Михайлов, Вол. В., Коростильова, Ю. С. (2015). Взаємозв’язок та динаміка складових оздоровчої ефективності фізичного виховання студенток ВНЗ. Сучасні технології в галузі фізичного виховання і спорту : збірн. наук. праць IХ міжн. наук.-метод. конф. Харків : НАНГУ, 9, 149-162.

Михайлов, Віт. В., Михайлов, Вол. В., Коростильова, Ю. С. (2019). Застосування рівнянь регресії для оцінювання ефективності виконання тестових вправ у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти. Спортивні ігри, 4 (14), 35–47.

Михайлов, Віт. В., Михайлов, Вол. В., Коростильова, Ю. С. (2020). Точність шкал оцінювання результатів у тестових вправах за рівняннями лінійної регресії і за рівнями фізичної підготовки студентів закладів вищої освіти. Спортивні ігри, 4 (18), 44–59.

Лещинський, О. Л., Рязанцева, В. В., Юнькова, О. О., Юртин, І. І. Практикум з економетрії: навч. посіб. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 94.

Рогачов, А. Ф., Мелихова, Е. В. (2014) Эконометрика : учеб. пособ. В.: ФГБОУ ВПО ВГТУ, 86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ