АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТАНУ ТА ЯКОСТІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/179-196

Ключові слова:

система вищої військової освіти; підготовка військових фахівців; трансформація; концептуальні засади; кадрова політика; зміст освіти; технологія; якість освіти; моніторинг.

Анотація

В статті розглядається проблема трансформації стану та якості системи вищої військової освіти. Показується актуальність дослідження даної проблеми, що зумовлена політикою держави з реформування сектору безпеки та оборони, освіти, зміцнення потужності Збройних Сил України в умовах війни Російської Федерації проти України. Визначаються світові сучасні особливості та тенденції розвитку цивільних і військових освітніх систем, суперечності, притаманні функціонуванню системи військової освіти, загрози розвитку системі військової освіти. Обгрунтовуються актуальні проблеми трансформації вищої військової освіти, підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах як важливих складових сектору безпеки і оборони держави та основні напрями їх вирішення.

Біографія автора

Юрій Приходько

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Про національну безпеку": Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної України. 2018, № 31. Ст.241 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України 2020-2021 рр.).

Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020

Про Стратегію воєнної безпеки України: Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 509 від 12.06.2019, № 519 від 25.06.2020).

Приходько Ю.І. Основи теорії трансформації систем. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія “Філософія”. 2018. № 1(3). С. 21–27.

Приходько Ю.І. Підготовка військових фахівців: системний підхід // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія": Зб. наук. пр. Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. Випуск 1 (5). С. 34–37.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. URL: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ