АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВО-СЛУЖБОВЦІВ В АРМІЯХ ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, США

Автор(и)

  • Анатолій Рибидайло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6156-469X
  • Олександр Прокопенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5482-0317
  • Тетяна Уварова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2388-4059
  • Галина Руденська Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4719-3765
  • Ірина Цимбал Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7294-3794

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/219-233

Ключові слова:

система оцінювання; менеджмент людських ресурсів; критерії оцінювання; стандартні процедури оцінювання; основні принципи оцінювання.

Анотація

Оцінювання (атестація) особового складу є невід’ємною процедурою формування кар’єри військовослужбовця. Підґрунтям для здійснення організаційно-штатних заходів є результати оцінювання військовослужбовців. У статі наведено аналіз існуючих систем оцінювання військовослужбовців в арміях Франції, Великобританії та США для визначення прийнятних практик щодо впровадження у діяльність кадрових органів Збройних Сил України.

Досліджено порядок, терміни і основні критерії оцінювання особового складу та проаналізовано особливості кадрового менеджменту стосовно прийняття військовослужбовців на службу, їх підготовки, призначення на посади (використання на посаді), подальшого розвитку, мотивації та виходу у відставку або завершення служби.

Біографії авторів

Анатолій Рибидайло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Олександр Прокопенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

Тетяна Уварова, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук

 

Галина Руденська, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

Посилання

Баранівський В.Ф. Поведінкові та етичні аспекти під час оцінки професійної діяльності офіцерського складу Збройних Сил. Науковий вісник НАОУ, №3 , 2009. – С. 184-188.

Баранівський В.Ф. Професійна компетентність фахівців з виховної роботи для Збройних сил та критерії її оцінки/ Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року) / ред. кол.: В.П. Андрущенко (голова), Г.О. Нестеренко, (заст.. голови) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С.34-36.

Анцыферова Л.И. Личность в тяжелых жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуации и психологическая защита / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. - № 1. – С. 3-16.

Балашов Ю.К. Оценка персонала - основа кадровой политики зарубежных фирм / Ю.К. Балашов // Кадры предприятия. - 2003. - № 9. С.23-28.

Кінь О.В., Захаров О.Б. Аналіз підходів щодо організації оцінювання кадрової політики в арміях провідних країн світу [Текст] / О.В. Кінь, О.Б. Захаров / Зб. наук. пр. – Х. : ХУПС, 2010. – № 1(23). – С. 25–29.

А.Е. Калинин. Порядок прохождения военной службы в зарубежных государствах (США, Великобритания, Франция, ФРГ и др.) // Военно-правовое обозрение. 2002. № 2.

Крилов С.А. Аналіз системи кадрового менеджменту централізованого типу збройних сил США// Збірник наукових праць Національної академії оборони України. К.: НАОУ, 2008. – С. 320-332.

Ващенко В.М. Аналіз основних вимог до сержантів (старшин) та досвіду провідних країн світу щодо підготовки сержантів / Ващенко В.М. / Психологічні науки. – № 47/2. Частина ІІ. – С. 71–74.

Колот, А.М. Мотивація персоналу : Підручник / А. М. Колот. - 2-ге вид., без змін. - К : КНЕУ, 2006. - 340с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ