ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ ВВНЗ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРАКТИЧНІЙ СТРІЛЬБІ ДО ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/249-264

Ключові слова:

вогнева підготовка; готовність; змагальна діяльність; компетентності; курсанти; практична стрільба; проєктна діяльність; програма; професійна освіта; система; спеціальна фізична підготовка.

Анотація

Розглянуто актуальну проблему удосконалення системи вогневої (стрілецької) підготовки майбутніх офіцерів інституцій сектору безпеки і оборони України із використанням засобів суміжного тренінгу. Проєктна діяльність у напрямі розроблення ефективних та високофункціональних програм формування готовності курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) інституцій сектору безпеки і оборони України (СБОУ), які спеціалізуються в практичній стрільбі до змагальної діяльності є перспективним напрямом наукової розвідки. Це сприятиме раціональній побудові їхнього навчально-тренувального процесу, підвищенню показників змагальної діяльності та стійкому формуванню у них військово-прикладних навичок стрільби із різних зразків вогнепальної зброї. Не дивлячись на значну кількість робіт з окресленої наукової проблематики, питанням проєктної діяльності у напрямі розроблення програм формування готовності майбутніх офіцерів інституцій СБОУ, які спеціалізуються в практичній стрільбі до змагальної діяльності – присвячено недостатньо досліджень, що потребує подальших наукових розвідок. Головною метою теоретичного дослідження є розроблення програми формування готовності курсантів Національної академії Національної гвардії України (НАНГУ), які спеціалізуються в практичній стрільбі до змагальної діяльності. В процесі проєктної діяльності були використані наступні методи (на теоретичному рівні): аксіоматичні, історичні і логічні, ідеалізації, сходження від конкретного, формалізації тощо. Крім вище перелічених методів, членами науково-дослідної групи (НДГ) використано багаторічний досвід організації системи вогневої підготовки слухачів та курсантів вищих військових навчальних закладів інституцій СБОУ, а також досвід бойових дій. В результаті дослідження нами розроблено «Програму формування готовності курсантів НАНГУ, які спеціалізуються в практичній стрільбі до змагальної діяльності». Розроблена експериментальна «Програма» складається із трьох основних етапів: підготовчого (розподілений на: теоретичний та практичний блоки),  основного та констатувального. До участі в тренуваннях відповідно до вимог «Програми» рекомендується залучати курсантів ВВНЗ (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), які пройшли базовий курс вогневої (стрілецької) підготовки.  Запропонована членами НДГ експериментальна «Програма» розрахована на 6 місяців і рекомендується як засіб суміжного тренінгу в системі секційної роботи майбутніх офіцерів інституцій СБОУ. Очікується, що впровадження у систему секційної роботи курсантів ВВНЗ (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання) зазначеної вище експериментальної «Програми», сприятиме формуванню у них військово-прикладних навичок (професійних компетентностей), які необхідні для виконання завдань за призначенням із використанням стрілецької зброї у різних умовах службово-бойової (оперативної) діяльності. Результати теоретичного дослідження впроваджені у систему вогневої підготовки (освітній процес) курсантів НАНГУ. Напрями подальших досліджень передбачають апробацію розробленого нами проєкту «Програми формування готовності курсантів НАНГУ, які спеціалізуються в практичній стрільбі до змагальної діяльності» в процесі секційної роботи майбутніх офіцерів Національної гвардії України.

Біографії авторів

Юрій Самсонов, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічних наук, доцент

 

 

Євген Гарбар, Національна академія Національної гвардії України

кандидат педагогічних наук,

 

 

Євген Безбородов, Національна академія Національної гвардії України

 

 

 

Володимир Толокнєєв, Національна академія Національної гвардії України

 

 

 

Посилання

Національна федерація практичної стрільби України. – Режим доступу: https://practical-shooting.org.ua/about-us/.

Горбачевський С. Інформаційна система оцінки професійних компетентностей офіцерів-випускників вищих військових навчальних закладів тактичного рівня / С. Горбачевський. – Київ : Військова освіта, 2020. № 2 (42). – С. 120-128.

Жембровський С. Використання технологій дистанційного навчання в процесі проведення занять з фізичної підготовки / С. Жембровський, Д. Погребняк, І. Бєліков. – Київ : Військова освіта, 2021. № 2 (44). – С. 68-81.

Шемчук В. Формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів до дій в умовах радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки / В. Шемчук, О. Хацаюк, В. Соколовський, А. Ковтуненко, О. Корнієнко, Ю. Муштатов. – Київ : Військова освіта, 2021. № 1 (43). – С. 360-381.

Khatsaiuk, O., Medvid, M., Maksymchuk, B., Kurok, O., Dziuba, P., Tyurina, V., Chervonyi, P., Yevdokimova, O., Levko, M., Demchenko, I., Maliar, N., Maliar, E., & Maksymchuk, I. (2021). Preparing Future Officers for Performing Assigned Tasks through Special Physical Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 13 (2), 457-475. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/431.

Федоров В. В. Вогнева підготовка : навч. посіб. / В. В. Федоров, А. Ф. Бальва, П. В. Пістряк. – Харків : ХНУВС, 2018. – 324 с.

Волошин В. Д. Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Волошин Володимир Дмитрович. – Хмельницький, 2018. – 217 с.

Моргунов О. А. Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України / О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко, О. В. Хацаюк – Харків : Честь і закон, 2016. № 1. – С. 49-56.

Шворов С. Методичні засади організації інтенсивної підготовки бойових обслуг КП у навчально-тренувальних центрах повітряних сил / С. Шворов, С. Горбачевський, М. Орда. – Київ : Військова освіта, 2020. № 1 (41). – С. 310-317.

Самсонов Ю. Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів до бойового застосування ПТРК «ФАГОТ» із використанням засобів СФП / Ю. Самсонов, Н. Партико, К. Дяченко, М. Курилов, Б. Кушнарьов, А. Хоменко. – Київ : Військова освіта, 2021. № 2 (44). – С. 231-247.

Biggs, A. T., Cain, M. S., & Mitroff, S. R. (2015). Cognitive training can reduce civilian casualties in a simulated shooting environment. Psychological Science, 26, 1164 – 1176.

Sadowska D., Krzepota J. & Klusiewicz A. (2019). Postural balance and rifle stability in a standing shooting position after specific physical effort in biathletes, Journal of Sports Sciences, 37:16, 1892-1898, DOI: 10.1080/02640-41-4.2019.1603136.

Литвиненко Ю. В. Регуляція пози кваліфікованих спортсменів у різних умовах статодинамічної стійкості тіла : дис. … докт. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.01 / Литвиненко Юрій Вікторович. – Київ, 2019. – 498 с.

Виноградський І. Теорія і методика стрільби стендової : навч. посіб. / І. Виноградський, Р. Грибовський. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 84 с.

Марков О.В. Формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів різних інституцій сектору безпеки і оборони України в системі вогневої підготовки із використанням сучасних технічних засобів навчання / О.В. Марков, Ю.В. Самсонов, С.В. Бородін, В.А. Шемчук, І.О. Атаманенко. Одеса : Інноваційна педагогіка, 2021. Вип. 32, Т. 2. – С. 194 – 198.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-06

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ