ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ ВІЙСЬКОВИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/80-88

Анотація

Анотація: у статті розглянуто шляхи удосконалення управління вищим військовим навчальним закладом з урахуванням сучасних тенденцій демократизації освітньої сфери.

Розглянуто шляхи удосконалення управління вищим військовим навчальним закладом серед яких виділено: врахування ідей синергетичного підходу; перехід керівника на демократичний стиль керівництва; делегування повноважень керівників окремим співробітникам і колегіальним органам; розвиток колегіальних основ діяльності керівника; мотивування співробітників на виконання управлінських функцій в процесі делегування їм управлінських повноважень; упорядкування контролю викладачів ВВНЗ; визначення керівником ВВНЗ посадових обов'язків підлеглих з урахуванням їх інтересів та потенційних можливостей.

Напрями подальших наукових розвідок доцільно зосередити на дослідженнях перспективних шляхів демократизації управлінських процесів в системі вищої військової освіти.

Посилання

Васильєв О. Сучасні тенденції управління змінами в системі вищої військової освіти. Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ: НУОУ, 2020. №2(42). С. 27-38.

Наукові основи управління школою / За ред. Г.В. Ельнікової. – Х.: ХДПІ, 1991. – 170 с.

Осьодло В. І., Вітченко А. О. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін. Наука і оборона: науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Київ, 2019.

Осьодло В., Ворона Т., Рибчук О. Наукові підходи до управління освітнім процесом у вищих військових навчальних закладах. Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ: НУОУ, 2020. №2(42). С. 232-242.

Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 467 від 12 травня 2021 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467-2021-%D0%BF#Text

Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти [Електронний ресурс]: наказ Міністерства оборони України № 4 від 9 січня 2020 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text.

Про створення єдиної системи військової освіти [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 1410 від 15 грудня 1997 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-п#Text.

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. – К.: Знання, 2016. 359 с.

Change management / The Free Dictionary By Farlex // Change Management Learning Center. – URL: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Change+management. №2. С44–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-08

Номер

Розділ

Статті