ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДЕСАНТНО ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

  • Володимир Карпенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3699-353X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/105-113

Ключові слова:

діагностика; експеримент; критерії; лідерство; методичне забезпечення; методика; технології навчання; післядипломна освіта.

Анотація

У статті висвітлено результати педагогічного експерименту, що проводився в рамках дисертаційного дослідження “Розвиток лідерської компетентності офіцерів Десантно-штурмових військ у системі післядипломної освіти”. Представлено статистичні результати порівняльного аналізу констатувального, формувального та підсумкового етапів експерименту.

Посилання

Akademichnyy tlumachnyy slovnyk [Elektronnyy resurs] : v 11 tomakh. K. : Naukova dumka, 1973. Tom 4. 739 s. Rezhym dostupu : http://sum. in. ua/s/ mina (data zvernennya: 21.12.2021).

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy / Uklad. i holov. red. V. T. Busel. K., Irpin’: VTF «Perun», 2001. 1440 s.

Karpenko V. S. Liderski yakosti ofitsera Desantno-shturmovykh viysk. Zbirnyk tez dopovidey KHVII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi "Viyskova osvita i nauka: sohodennya ta maybutnye" (26 lystopada 2021). Tom 1. Kyyiv : VIKNU, 2021. 229 s. S. 182-183.

Karpenko V. S. Teoretychna model rozvytku liders’koyi kompetentnosti ofitseriv Desantno-shturmovykh viys’k. Naukovyy zhurnal Sums’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. A. S. Makarenka. «Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi» 2021 r., №8 (112). S. 126-137. DOI 10.24139/2312-5993/2021.08/126-137.

Mityahin O. O., Viter D. V., Karpenko V. S. Formuvannya modeli profesiynoyi viysokovoyi osvity v Ukrayini z urakhuvannyam protsedur operatyvnoho planuvannya NATO. Viysokova osvita : zb. nauk. prats'. Kyyiv, 2021. № 1 (43). S. 64–78. DOI: 10.33099/2617-1775/2021-01/64-78.

Rakhmanov V., Tymchuk L. Osnovni etapy systemnoho pidkhodu do navchannya u vyshchomu viyskovomu navchalnomu zakladi. Zbirnyk naukovykh prats. “Viyskova osvita”, K.: № 1 (45), NUOU, 2022, C. 207– 218. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/207-218.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті