МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ НЕІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

  • Костянтин Авдонін Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут, Україна https://orcid.org/0000-0001-6805-0870
  • Юрій Коваль Луцький національний технічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-4570-8024
  • Леся Козубцова Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут, Україна https://orcid.org/0000-0002-7866-8575

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/9-16

Анотація

Постановка проблеми. У переважній кількості посібників і підручників матеріал з теми курсу загальної фізики: «Неінерціальні системи відліку» розглядається тільки у частинному випадку, для рівномірного обертального руху неінерціальної системи відліку відносно нерухомої осі. В галузях машинобудуванні, авіаційній промисловості, геофізичних дослідженнях, фундаментальних дослідженнях космосу існує потреба в розширеній викладці теми цього навчального матеріалу. Проблема полягає в тому, що випускникам вищих військових навчальних закладів ця інформація подається в ознайомчій формі. В зв’язку з цим варто приділити увагу методиці викладання теми «Неінерціальні системи відліку» у вищих військових навчальних закладах.

Мета статті. Систематизація та узагальнення методики викладення матеріалу за темою «Неінерціальні системи відліку» з курсу загальної фізики для курсантів вищих військових навчальних закладах.

Методи дослідження. Методи історичного аналізу для узагальнення наукової літератури за напрямком дослідження.

Результат дослідження. Одним з рішень зазначеної проблеми є адаптована для курсантів вищих військових навчальних закладів методика викладання теми «Неінерціальні системи відліку». У даній роботі, окрім стандартного матеріалу по неінерціальній системі, що рухається поступально з прискоренням та неінерціальної системи, яка рівномірно обертається навколо нерухомої осі, детально розглядається довільний обертальний рух неінерціальної системи відліку навколо нерухомої точки та сили інерції для цього загального випадку.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У даній роботі запропонована нова методика викладання теми неінерціальні системи відліку у вищих військових навчальних закладах, яка спирається на елементи тензорної алгебри. Такий підхід є новим для курсу загальної фізики, але він дозволяє значно спростити перетворення виразів, необхідних для отримання результату, і підвищує підготовленість курсантів для засвоєння спецкурсів технічного та фізико-математичного напряму. Запропонована чітка, раціональна послідовність викладення теоретичного матеріалу теми. Показана доцільність використання елементів тензорного аналізу при викладенні матеріалу теми «Неінерціальні системи відліку» у вищих військових навчальних закладах для підвищення якості підготовки майбутніх офіцерів. Теоретичні та практичні результати становлять підґрунтя для подальшого вдосконалення.

Біографії авторів

Костянтин Авдонін, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Юрій Коваль, Луцький національний технічний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Леся Козубцова, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

кандидат технічних наук

Посилання

Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики в 3-х томах. К.: Техніка, 2009. Т.1. 536 с.

Воловик П.М. Фізика. Підручник для університетів. К.: Наука, 2005. 860 с.

Головко Д.Б., Ментковський Ю.Л. Загальні основи фізики в 2-х книгах. К.: Либідь, 1998. Кн. 1. 192 с.

Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Изд. центр «Академия», 2005. 560 с.

Савельев И.В. Курс общей физики в трёх томах. М.: Наука, 2008. Т.1. 432 с.

Яворский Б.М., Детлаф А.А., Милковская Л.Б. Курс физики в 3-х томах. М.: Высшая школа, 2004. Т.1.

Орир Д. Физика в 2-х томах. М.: Мир, 2001. Т.1. 320 с.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. М.: Наука, 1988. 216 с.

Сивухин Д.В. Курс общей физики в 5-ти томах. М.: Наука, 2009. Т.1. 576 с.

Фейнман Р. Дюжина лекций. М.: БИНОМ «Лаборатория знаний», 2006. 318 с.

Авдонін К.В., Лапшин В.Ф., Максимов В.К. Навчальний посібник «Фізика». К.: Либідь, 2014. Ч.1. 178 с.

Авдонін К.В., Шут А.М. Неінерціальні системи відлік. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 3. 2014. С. 96–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті