БАЗОВІ ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Михайло Гребенюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4661-4265
  • Вікторія Крикун Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7409-3383

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/57-69

Ключові слова:

вищий військовий навчальний заклад; іншомовна комунікативна компетентність; діагностична діяльність; мовне тестування відповідно до вимог НАТО STANAG 6001; дистанційне навчання.

Анотація

У статті розглядаються базові дидактичні принципи мовної підготовки особового складу Збройних Сил України на основі системного підходу. Автори здійснили пошук ефективних шляхів реалізації досліджуваних принципів. Встановлено, що в сучасних умовах загальною тенденцією іншомовної підготовки військових фахівців є створення системи мовної підготовки, яка орієнтується на забезпечення для військовослужбовців умов досягнення стандартизованих мовленнєвих рівнів відповідно до мовного стандарту НАТО STANAG 6001, а також на створення можливостей розвитку іншомовної комунікативної, діагностичної та методичної компетентностей усіх суб’єктів системи в умовах неформальної та інформальної освіти.

У статті окреслені основні дидактичні принципи досліджуваної системи, а саме науковість, системність, послідовність, безперервність, автономність навчання та зв’язок навчання з практикою. Визначено, що їхнє комплексне впровадження в мовну підготовку особового ЗС України відбувається завдяки реалізації певних шляхів, які, своєю чергою, обумовлюють структуру цієї системи та особливості її функціонування.

Біографії авторів

Михайло Гребенюк, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат історичних наук, старший дослідник

професор кафедри оперативного мистецтва

Вікторія Крикун, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук, старший дослідник

Посилання

Арістархова М. (2020). Особливості використання ділової гри у процесі розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. Молодий вчений : науковий журнал. 2020. № 4 (80). С. 129-133.

Глибовець М., Олецький О.. Штучний інтелект. Київ: «КМ Академія», 2002. С. 27.

Грищук Ю. Проблема розвитку діагностичної компетентності викладачів вищої військової школи в педагогічній теорії та практиці. «Військова освіта» : зб. наук. пр. НУОУ. Київ, 2021. Вип. №1 (43). С. 101-111.

Величко О.О., Кащук К.В., Поліщук О.В. Теоретичний огляд сучасних методик оцінювання рівня володіння іноземною мовою. Modern Science: Problems and Innovations : тези VII міжнар. наук.-практ. конф. (Стокгольм, 20-22 вересня 2020 року). Стокгольм, 2020. С. 159-166.

Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки у Збройних Силах України (на 2021-2025 роки). URL : doroznya_karta_2021.pdf (mil.gov.ua).

Застело O. (2015). Інтегрований підхід до оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності за допомогою штучних нейронних мереж. Information Technologies and Learning Tools, 48. 140. 10.33407/itlt.v48i4.1259.

Ковшар О.В. Роль принципів наступності і перспективності в організації безперервної освіти. Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. Кривий Ріг, 2017. Вип. 1. С. 176–185.

Основні засади мовної підготовки особового складу в системі Міністерства оборони України, затверджені Міністром оборони України 08.08.2019 року. URL : osn-zas-mp.pdf (nuou.org.ua).

Рахманов В., Тимчук Л. Основні етапи системного підходу до навчання у вищому військовому навчальному закладі. «Військова освіта» : зб. наук. пр. НУОУ. Київ, 2022. Вип. №1 (45). С. 207– 218. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/207-218

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік, затверджена Указом Президента України від 26 травня 2020 року № 203/2020. URL : Про Річну національну прогр... від 26.05.2020 № 203/2020 (rada.gov.ua) (назва з екрану).

Шалигіна Н. Науково-теоретичні засади дистанційного навчального курсу розвитку іншомовної компетентності військових фахівців. Актуальнi питання гуманiтарних наук : зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 30, Т. 4, 2020. С. 248–256. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212617.

Шестопалова С. Місце іншомовної комунікативної компетенції в професійній компетентності державного службовця. Науковий вісник: Державне управління. 2021. Вип. 4(10). С. 129–146. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-129–146.

Bi-Strategic Command (Bi-SC) 075-007 Education & Individual Training Directive. NATO (2015). URL : https://www.coemed.org/files/Branches/DH/Files_01/Bi-SC_75-7_NEW.pdf

Gawliczek P., Krykun V., Tarasenko N., Tyshchenko M., & Shapran O. (2021). Computer Adaptive Language Testing According To NATO STANAG 6001 Requirements. Advanced Education, 8(17), 19–26. DOI : 10.20535/2410-8286.225018

Karpushyna M., Bloshchynsky I. (2022). English for Border Guards by Means of Problem-Based Technology. International Journal of Law, Language & Discourse, 10 (1), 86–109.

Lahodynskyi O., Artemov V., Lysenko S., Lavrynenko N., Bohuslavets’ A., Kryvych M., Oliynyk L., Stasyuk V., Osyodlo V., Yahupov V., Hrishko-Dunaievska V., Bloshchynskyi I. (2020). Psychological Support for the Foreign Language Training of the Students at International Relations Faculties. Universal Journal of Educational Research. № 8(6), 2344-2351. DOI: 10.13189/ujer.2020.080618

Lahodynskyi O., Semeniako I. Second Language Teaching Strategies within the Framework of Individualisation and Differentiation in Higher Educational Institutions. The journal of teaching English for specific and academic purposes. Vol. 6, No 1, 2018, pp. 107–114. https://doi.org/10.22190/JTESAP1801107L

Yahupov V. & Zastelo Olha & Svystun Valentyna & Natalia Korchynska & Chorna Olena & Krykun Viktoriia. (2020). Development of Foreign Language Teachers' Diagnostic Competence in the System of Military Education. TEM Journal. 1213-1220. 10.18421/TEM93-49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті