ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

  • Леонід Олійник Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7375-1281
  • Тімур Аксанов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4491-3157
  • Богдан Гнесь Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9064-2581
  • Віктор Луньо Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0540-6547
  • Андрій Семенов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9284-3421

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/196-207

Ключові слова:

система; внутрішнє забезпечення; якість освітньої діяльності; якість вищої освіти; оцінювання; вищий військовий навчальний заклад.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність інноваційного впровадження механізмів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у вищих військових навчальних закладах. Розглянуто проблему оцінювання внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у вищих військових навчальних закладах. Визначено тенденції можливих варіантів оцінювання внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у вищих військових навчальних закладах.

Біографії авторів

Леонід Олійник, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

Богдан Гнесь, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

Віктор Луньо, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

Посилання

Вдовін О.Г. Загальна характеристика управління якістю підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою // Науково-дослідна робота “Управління якістю підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою” шифр “Якість У”. – НУОУ – 2018. – С. 13–34.

Кошлань О, Колдов О., Олійник Л. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: досвід провідних закладів вищої освіти України // Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – № 1 (45). – 2022. – С. 112–122.

Лисенко В., Зазимко О., Кліх Л. Валідні тести як метод контролю якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ. // Вища освіта України – 2012. – № 2. – С. 68–74.

Луговий В. І. Роль стейкхолдерів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до нового Закону України “Про вищу освіту”. URL: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/HERE_ doc/Motivation_Luhovyi_2018.pdf (дата звернення: 28.05.2018).

Олійник Л. В. Методична система навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ 2017. – 340 с.

Олійник Л. В. Організаційно-методичні рекомендації щодо моніторингу системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у вищих військових навчальних закладах // Науково-дослідна робота “Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у вищих військових навчальних закладах” шифр “Система”. – НУОУ – 2021. – С. 133–142.

Олійник Л. В., Прохоров О.А. Якість підготовки військових фахівців як результат ефективної системи управління освітою // Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – № 2 (32). – 2015. – С. 164–173.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті оборони України., К. – НУОУ – 2022. – 64 с.

Сисоєва С. О. Освітні реформи: освітологічний контекст. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. №3. С. 44–55.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) – К.: ТОВ “ЦС” , 2015. – 35 с.

Телелим В.М., Приходько Ю.І. Моніторинг в системі військової освіти // Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2014. – №1 (29). – С. 3-13

Толубко В.Б., Лєнков С.В., Пампуха І.В., Малюга А.В. Концептуальна модель моніторингу якості освіти ВНЗ за принципом комбінованого управління. // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Випуск 2012. № 35.– С. 6–20.

Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за наук. ред. А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк (та ін.); НАПН України, Університет менеджменту освіти. – Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті