БРЕНДИНГ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Надія Вавілова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0939-7820

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/23-30

Ключові слова:

бренд; заклади вищої освіти; військова освіта; брендинг.

Анотація

Досліджено питання брендингу закладів вищої освіти. Розглянуті основні складові бренду та процес поетапного формування бренду закладу вищої освіти. Визначені основні фактори, що впливають на підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти.

Біографія автора

Надія Вавілова, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат історичних наук

Посилання

Алдошина М.В. Особливості брендингу закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг / М.В. Алдошина, О.О. Стрижак // Modern technologies in education : [Collective Scientific Monograph] / Edited by W. Duczmal, I. Ostopolet / The Academy of Management and Administration in Opole. – Opole, 2019. – Р. 130–142.

Бренд закладу вищої освіти – основа конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О.В. Сорока, М.С. Кривцова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19%283%29__15

Семенюк С. Брендинг вищого навчального закладу / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. - 2013. - № 3. - С. 133-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_3_22.

Методика використання досвіду зарубіжних країн у розробці та просуванні бренду вищих навчальних закладів України / Ліганенко І.В., Колісніченко А.С.// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 43. С. 138-143 – Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/43-2020/25.pdf

Брендинг як засіб впливу на конкурентоспроможність закладу вищої освіти /Л.А. Безносюк // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.) Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021 С. 370-371. – Режим доступу: https://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/10434

Зозульов О.В. Моделі брендингу: класифікація та стисла характеристика / Зозульов О.В., Нестерова Ю.В. // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 5 (39). – С. 44–49. – Бібліогр.: 14 назв. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37121

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-27

Номер

Розділ

Статті