ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОБОРОННИМИ РЕСУРСАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Віктор Галаган Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9578-0895
  • Сергій Бондарчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0624-9782
  • Сергій Полішко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine
  • Станіслав Васюхно Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0884-0405

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/49-56

Ключові слова:

навчання користувачів; інформаційні системи управління оборонними ресурсами; рівень навченості користувачів; методика оцінки навченості.

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення рівня навченості користувачів інформаційних систем управління оборонними ресурсами ЗС України. Наведений загальний порядок підготовки користувачів до роботи з інформаційними системами та на його основі удосконалена  методика визначення рівня навченості посадових осіб, які будуть працювати з даними інформаційними системами.

Удосконалена методика може бути застосована в навчальному процесі підготовки фахівців з питань інформаційних технологій у вищих військових навчальних закладах та користувачів (посадових осіб) інформаційних систем воєнного призначення.

Біографії авторів

Віктор Галаган, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат військових наук, доцент

Сергій Полішко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Посилання

“Стратегічний оборонний бюлетень України” URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 (дата звернення: 15.08.2022).

“ERP - система” URL: https://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/69-erp (дата звернення: 15.08.2022).

Яковенко В.Д. Алгоритм визначення узагальненого показника ефективності якості навчання // Наука в інформаційному просторі: Матеріали міжнар. наук.–практ. конф., Дніпропетровськ, 23 – 30 жовт. 2007 р.– Дніпропетровськ, 2007. – С. 85 – 87.

Лещенко І. Є. Моделі та інформаційні технології комп'ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж.: Дис. канд. техн. наук.: 05.13.06. – Херсон., 2006. - 248 с.

Жуков Г.П., Викулов С.Ф. Военно-экономический анализ и исследование операций.- М.: Воениздат, 1987. -210 с.

Рекомендации по учету эргономических требований при разработке и в процессе эксплуатации вооружения и военной техники. Книга 2. – М.: Воениздат, 1976.- 92 с.

Введение в эргономику / Под ред. В.П. Зинченко. – М.: Советское радио, 1974.-352с.;

Дружинин В.П. Оценка эффективности учебного процесса в вузе // Военная мысль.- 1995г.- №4.- С.63–65

Присняков В.Ф. Математическое моделирование переработки информации оператором человеко-машинных систем.- М.: Машиностроение, 1990.- 106 с.

Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем.- Воронеж.: ВГУ, 1977.- 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-27

Номер

Розділ

Статті