ПЕРСОНІФІКОВАНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Леся Козубцова Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7866-8575
  • Ігор Козубцов Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7309-4365
  • Олександр Саєнко Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут,, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7127-6686
  • Петро Шацило Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/127-137

Ключові слова:

персоніфікована модель, підвищення кваліфікації, система підготовки та підвищення кваліфікації, науковий працівник, науково-педагогічній працівник, Збройні Сили України.

Анотація

В статті проаналізовано останні наукові дослідження з проблеми удосконалення (розвитку) моделі підвищення кваліфікації в системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників для потреб Збройних Сил України. З робіт встановлено, що даному напрямку не достатньо приділено сучасної уваги. Авторами проаналізовано відомі моделі, а саме особово-орієнтовану, каскадну (циклічну), логіко-дидактичну, варіативну, мережевої взаємодії, внутрішньо-організаційну, регіональну, диверсифіковану, дистанційну. Всі вони не відповідають вимогами вищим навчальним закладам зі специфічними умовами роботи. Запропоновано персоніфіковану модель підвищення кваліфікації в системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників. Унікальність моделі полягає у алгоритмі прийняття рішення на підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників, який аналізує кваліфікації кандидата, висновок кафедри, поточний рейтинг кандидата; портфоліо кандидата, а також кваліфікаційні вимоги посади, яку займає або може займати науковий чи науково-педагогічний працівник. Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне вдосконалення – важлива умова модернізації освіти. Практичне значення дослідження полягає у раціональному прийнятті рішення щодо об’єктивності та необхідності підвищення кваліфікації військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України з числа наукових або науково-педагогічний працівників. Таким чином забезпечується оптимізації системи підвищення їх кваліфікації.

Біографії авторів

Леся Козубцова, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

кандидат технічних наук

Ігор Козубцов, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

доктор педагогічних наук,

старший науковий співробітник

Олександр Саєнко, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут,

кандидат технічних наук

Петро Шацило, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Указ Президента «Про Національну доктрину розвитку освіти. України» від 17.04.2002 №347/2002. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/347/2002.

Nurgaliyevа S.A., Zeynolla S.Zh., Galiyeva A.N., & G.K. Espolova. (2018). On the issue of modernization of the system of professional development of teachers of high schools of Kazakhstan. https://www.redalyc.org/journal/310/31055914014/html.

Рытов А.И. Проектирование субъектно-ориентированной системы повышения квалификации педагогических кадров в условиях модернизации образования: монография. М.: Изд-во АСОУ, 2013. 128 с.

Синенко В.Я. Каскадная (циклическая) система повышения квалификации работников образования. Вестник образования. 2012. №20. С.11–14.

Дуганова Л.П. Модель повышения квалификации педагогов искусства: учебное пособие. М.: Издательство АПК и ППРО, 2011. 68 с.

Чикурова М.В. Модель вариативной формы повышения квалификации руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений. Методист. 2012. №4. С.27–31.

Чикурова М.В. Вариативная модель повышения квалификации руководителей ОУ. Журнал руководителя управления образованием. 2013. №1(28). С.45–49.

Стельмах Н.Ф. Модель взаимодействия образовательных учреждений – одно из условий повышения профессиональных компетенций педагога как воспитателя. Образование в современной школе. 2013. №2. С.59–61.

Попова И.Н. Создание модели сетевого взаимодействия на муниципальном уровне как фактор повышения профессионализма педагогических работников образовательных учреждений. Методист. 2012. №8. С.33–38.

Сиденко А.С. О модели внутрифирменного повышения квалификации по подготовке школ к реализации ФГОС второго поколения. Инновационные проекты и программы в образовании. 2011. №4. С.41–44.

Клокар Н.І. Регіональна модель управління системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Електронне фахове видання «Народна освіта». 2015. Випуск №1(25). https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3278.

Оліфіра Л., Синенко С. Консорціум в освіті: процеси диверсифікації та моделі підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка». 2020. Вип.8(15). https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/download/204/222.

Bondar I., Gumenyuk T., Horban Y., Karakoz O. & O. Chaikovska. (2020). Distance E-Learning in the System of Professional Development of Corporation Managers: Challenges of COVID-19. Journal of Education and e-Learning Research. Vol. 7. No. 4. рр. 456-463. DOI: 10.20448/journal.509.2020.74.456.463.

Zakirova F., Saidova F., Otamurodov G. E-Portfolios in the System of Retraining and Advanced Training of Academic Staff: Experience of the Republic of Uzbekistan. ICEEL 2019: Proceedings of the 2019 3rd International Conference on «Education and E-Learning» November 2019 рр. 56–60. https://doi.org/10.1145/3371647.3371649.

Саєнко О.Г., Козубцов І.М. Дослідження світового та національного досвіду підготовки і підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників. Суспільство. Держава. Армія. Збірник наукових праць (Гуманітарні та соціально-економічні науки). 2016. Випуск 20.С. 83–111.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п.

Обґрунтування перспективної системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників поза магістратурами й ад’юнктурами (аспірантурами). Звіт про НДР (проміжний). К.: ВІТІ, 2016. 94 с.

Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

Класифікатор професій ДК 003:2010. Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327 (зі змінамим). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10.

Наказ МОН України «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» від 01.06.2013 №665. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0665729-13.

Наказ МОН України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2013 р. №665» від 17.10.2014 №1183. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1183729-14.

Таршилова Л.С., Козубцова Л.М., Козубцов И.Н. Методологическая культура как сложная социальная характеристика профессиональной деятельности. ГЭНЖ Образовательные науки и психология. 2022. No.1(62). С. 12–18. URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=3501.pdf&t=1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті