ЗАКОНОДАВСТВО У ГАЛУЗІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/114-126

Ключові слова:

законодавство; система військової освіти; нормативно-правові акти; існуючі вади; пропозиції.

Анотація

В статті розглядається проблема вдосконалення існуючої законодавчої бази щодо військової підготовки громадян до оборони держави, а також системи підготовки військових фахівців різних освітніх ступенів[. Проаналізовано зміни, що внесено останнім часом до деяких законів України стосовно військової освіти та науки.

З урахуванням того, що система військової освіти побудована на засадах її інтеграції до загальної системи освіти України, є невід’ємною складовою та базується на засадах єдиної законодавчої бази, обґрунтовано актуальність додаткового внесення певних змін до існуючих редакцій Законів України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, а також до деяких інших нормативно-правових актів. Останнім часом Міністерством оборони України зроблено певні кроки у напрямі трансформації системи підготовки військових фахівців. Разом з цим подальше вдосконалення існуючого законодавства, зокрема, усунення існуючих правових прогалин, а у деяких випадках недосконалості, термінологічних вад, дублювання, неузгодженості між відповідними нормативно-правовими актами, є одним із пріоритетних завдань системи військової освіти.

Біографії авторів

Дмитро Кільдеров, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор

Юрій Приходько

кандидат педагогічних наук, доцент

Юрій Черних, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Юридична енциклопедія: [у 6 т.] /ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 2 : Д - Й. — 744 с.

Про створення єдиної системи військової освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410. URL: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/1410 97 %D0%BF#Text.

Про військовий обов'язок і військову службу. Закон України. URL: https://zakon.-rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2232-12#Text.

Про національну безпеку України. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.-ua/laws/show/246919#Text.

Про основи національного спротиву. Закон України. URL: https://zakon.-rada.gov.ua/laws/show/1702-20#n83.

Про освіту. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show-/2145-19#Text.

Про повну загальну середню освіту. Закон України. URL: https://zakon.-rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984.

Про професійно-технічну освіту. Закон України. URL: https://zakon.-rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=103%2F98-%E2%F0#Text.

Про фахову передвищу освіту. Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/2745 19#Text.

Про вищу освіту. Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-1556#Text.

Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України. URL: https://zakon.-rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України". Указ Президента України № 121/2021 від 25 березня 2021 року. URL: https://-zakon.rada.-gov.ua/laws/show/121/2021#n2.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік. Указ Президента України No 189/2020 від 11 травня 2021 року. URL: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/189/2021#Text.

Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії. Указ Президента України № 36/2022 від 1 лютого 2022 року. URL: https://www.president.gov.ua/-documents/362022-41285.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України". Указ Президента України № 473/2021 від 17 вересня 2021 року. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121.

Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 286-р від 23.02.2022. URL: https://zakon.-rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text.

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/198620#n39.

Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 467. URL: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/467-2021%D0%BF#Text.

Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 672. URL: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/672-2021-%D0%BF#Text.

Про проведення в 2022 році дострокових випусків курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 190. URL: https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/190-2022-%D1%80#Text.

Про затвердження Положення про заклади фахової передвищої військової освіти. Наказ Міністерства оборони України від 1 липня 2021 р. № 184. URL: https://www.mil.-gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/184.pdf.

Про затвердження Концепції військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року. Наказ Міністерства оборони України від 14 серпня 2021 р. № 280. URL: https://www.mil.-gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/280.pdf.

Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, закладами фахової передвищої військової освіти та військовими ліцеями. Наказ Міністерства оборони України від 8 грудня 2021 р. № 370. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/-mou_2021/370_nm.pdf.

Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 253 "Військове управління (за видами збройних сил)". Наказ Міністерства оборони України від 31 грудня 2021 р. № 411. URL: https:// www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/-411_nm.pdf.

Про затвердження концепції розвитку професійного сержантського корпусу Збройних Сил України. Наказ Міністерства оборони України від 8 лютого 2022 р. № 44. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/-mou_2022/44_nm.pdf.

Про затвердження Інструкції про організацію підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої військової освіти Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти в особливий період. Наказ Міністерства оборони України від 1 липня 2022 р. № 13дск.

Про організацію підготовки офіцерського, сержантського і старшинського складу у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої військової освіти Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Наказ Міністерства оборони України від 5 липня 2022 р. № 175. URL: https://www.mil.gov.ua/-content/mou_orders/mou_2022/175_nm.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті