ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олег Мітягін Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2230-5150

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/175-187

Ключові слова:

професійна військова освіта; Talent Management; brain-branding; управління талантами; кадровий менеджмент.

Анотація

 

У статті розглянуто сучасні підходи до управління талантами в системі професійної військової освіти. Одним із інноваційних підходів є Talent Management, що активно застосовується в країнах НАТО як основа розвитку інституційного лідерства у сфері військового та державного управління. Управління талантами носить трансформаційний характер. Сукупність його елементів, утворень та процесів представляє собою цілісну, складну систему. Виділено етапи реалізації підходу Тalent Management та обґрунтовано необхідність вироблення комплексного підходу до питання розвитку професійної військової освіти з урахуванням особливостей формування і реалізації кадрової політики на основі принципів управління талантами. Також у статті розглянуто питання щодо формування бренду вищого навчального закладу шляхом послідовної реалізації його центральних компетентностей у зв’язку із впровадженням підходу Тalent Management у систему управління розвитком військової освіти.

Біографія автора

Олег Мітягін, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат історичних наук

 

 

Посилання

Винничук Р.О., Худоба Н.В. Особливості управління талантами в Україні в умовах інтелектуалізації економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 11. Ч. 2. С. 68–71.

Вітер Д. Стратегічні пріоритети підвищення боєздатності Збройних Сил України в контексті професіоналізації військової освіти: політики і процедури / Д. Вітер, О. Мітягін // Зб. наук. пр. ЦВСД. – 2020. – №1(68). – С. 133-137.

Брендинг як засіб впливу на конкурентоспроможність закладу вищої освіти /Л. А. Безносюк // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.) Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021 С. 370-371. – Режим доступу: https://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/10434

Бренд закладу вищої освіти – основа конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О. В. Сорока, М. С. Кривцова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. – Вип.19(3).С.65-70. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19%283%29%15

Зозульов О. В. Моделі брендингу: класифікація та стисла характеристика / Зозульов О. В., Нестерова Ю. В. // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 5 (39). – С. 44–49. – Бібліогр.: 14 назв. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37121

Дон Снайдер. Несогласие и стратегическое лидерство воєнних професій. Chicago Press 2008. 270 с.

Майкл, Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты / пер. с англ. Ю.Е. Корнилович. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 280 с.

Методика використання досвіду зарубіжних країн у розробці та просуванні бренду вищих навчальних закладів України / Ліганенко І.В., Колісніченко А.С.// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 43. С. 138-143 – Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/43-2020/25.pdf

Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410» . – Режим доступу: https://www. me. gov.ua. Detal

Професійна військова освіта в Україні у сучасному безпековому середовищі: монографія.// Кол.авт. – К.: НУОУ. 2021 – С. 59 – 73.

Семенюк С. Брендинг вищого навчального закладу / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. - 2013. - № 3. - С. 133-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_3_22

Салливан Дж. Интегрированная система приобретения талантов – пора собирать из кусочков мозайки целое: статья от 14 септ. 2009. : URL: http://www.hrm.ru/integrirovannaja-sistema-priobretenija-talantov-pora-sobirat-iz-kusochkov-mozaikiceloe.

Фостер Д. Бъди идеяист. ИК «Рой Комюникейшън», 2009. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті