ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Ганна Красота-Мороз Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1990-3053
  • Сергій Горбачевський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8890-1580
  • Микола Полторак Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7601-8317

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/150-160

Ключові слова:

цифровізація; діджиталізація; новітні технології; наукова та науково-технічна діяльність; цифрова трансформація; Міністерство оборони України; інновації.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності і визначенню поняття цифровізації. Розглянуто питання цифрових перетворень у сфері Міністерства оборони України на даний час. Визначено пріоритетні напрями формування і розвитку цифрової трансформації ННТД МОУ. Схематично відображено трансформацію системи ННТД в системі МОУ шляхом цифровізації. Доведено необхідність трансформації системи ННТД в системі МОУ шляхом цифровізації.

Біографії авторів

Сергій Горбачевський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 

 

Микола Полторак, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат військових наук, доцент

 

 

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р “Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації ”.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.

Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes). IGI Global, June, 2017. 8104 р.

Україна 2030Е, Український інститут майбутнього : веб-сайт. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Наказ Міністерства оборони України від 25.11.2020 року №440 “Про затвердження Положення про Директорат політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України ”.

Наказ Міністерства оборони України від 11.05.2021 року №116 “Про затвердження Положення про Управління інформаційних технологій”.

Наказ Міністерства оборони України від 01.09.2021 року №265 “Про затвердження Положення про Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України”.

Концепція цифрової трансформації освіти та науки на період до 2026 року (проєкт). URL: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transfo rmaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadsk ogo- obgovorennya.

Положення про Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/ pitannya-ministerstva-cifrovoyi-t180919.

Новікова О. Ф., Антонюк В. П., Ляшенко В. І., Азьмук Н. А., Остафійчук Я. В., Шамілева Л. Л., Панькова О. В., Новак І. М., Шастун А. Д,, Касперович О. Ю. Формування концептуальних засад цифрової трансформації освіти та науки України. Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 190-198.

Луговий В. І., Регейло І. Ю., Базелюк Н. В., Базелюк О. В. Глобальна цифровізація освітньо-наукового простору і виклики модернізації наукової періодики НАПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 73, №5. С. 264-283.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті