НОРМА ТА ОПТИМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МАСИ ТІЛА, ЩО ОТРИМАНІ З УРАХУВАННЯМ КОНСТИТУЦІЇ СТУДЕНТІВ-КАНДИДАТІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Автор(и)

  • Володимир Михайлов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2517-6016
  • Юлія Коростильова Навчально-спортивна база літніх видів спорту Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8939-3530
  • Віталій Михайлов Навчально-спортивна база літніх видів спорту Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7935-7579

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/161-174

Ключові слова:

маса і конституція тіла; зріст; норма; студенти; коефіцієнти детермінації і апроксимації.

Анотація

Мета: розробка методики оцінювання реальної маси тіла у чоловіків з урахуванням їхньої конституції тіла. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення; педагогічний експеримент; антропометрія; метод найменших квадратів; регресійний аналіз. Матеріал: за ІМТ – 23,4 кг/м2 і поправкою на конституцію тіла розрахували оптимальну масу тіла і оцінили її реальні значення у студентів (n = 142). Результати: якість поправки на конституцію тіла, що отримана за рівнянням регресії, була визначена за коефіцієнтом детермінації і середньою похибкою апроксимації у відсотках. З’ясована різниця між різними способами розрахунку оптимальної маси тіла та її нормами. Висновки: поправка оптимальної маси тіла, що враховує конституцію тіла чоловіків, максимально вдало підібрана (D = 100 %) і має високу точність (Ā = 0,002 %). Запропонована формула обчислення оптимальної маси тіла та її норми забезпечує індивідуалізацію оцінювання реальної маси тіла студентів.

Біографії авторів

Володимир Михайлов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат наук з фізичного виховання та спорту

 

 

Юлія Коростильова, Навчально-спортивна база літніх видів спорту Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, м. Київ

кандидат наук з фізичного виховання та спорту

 

Віталій Михайлов, Навчально-спортивна база літніх видів спорту Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Посилання

Апанасенко, Г. Л., Науменко, Р. Г. (1988). Соматическое здоровье и максимальная аэробная способность индивида. Теория и практика физической культуры, 4, 29-31.

Базака, Л. Н., Разинков, А. И. (2015). Статистическая обработка данных в среде пакетов Statistica, EViews и MS Excel : метод. указания по выполнению лабораторных работ. Пинск: Полес ГУ.

Заневський, І. П. (2011). Точність шкал оцінювання рівня фізичного здоров’я. Частина 1. Інтер- та екстраполяція шкали оцінювання. Фізична активність, здоров’я і спорт, 2(4), 8–19.

Кромер, В. В. (2011). О формуле расчета идеального веса, индексах массы тела и сопутствующие вопросы. Проблемы и перспективы современной науки. Матер. IV Международной телеконференции: «Фундаментальные науки и практика», Т.3(1), Томск, 19 с.

Лещинський, О. Л., Рязанцева, В. В., Юнькова, О. О., Юртин, І. І. (2009). Практикум з економетрії: навч. посіб. К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 94. ISBN 978-966-608-841-6

Малова, Н. Н. (2017). Об одном подходе к расчету средней ошибки аппроксимации регрессионных моделей. Международный технико-экономический журнал, 5, 54–57.

Мартиросов, Э. Г., Николаев, Д. В., Руднев, С. Г. (2006). Технологии и методы определения состава тела. М. Наука, 248.

Михайлов, Вол. В, Коростильова, Ю. С., Михайлов, Віт. В. (2013). Оптимальні показники норми маси тіла у жінок і чоловіків. Сучасний соціокультурний простір : зб. наук. пр. Х Міжн. Інтернет наук.-практ. конф. Ч.2. К., 65-73.

Михайлов, Віт. В., Михайлов, Вол. В., Коростильова, Ю. С. (2016). Морфофункціональна підготовленість за оцінкою маси тіла та ЧСС студентів ВНЗ. Сучасні технології в сфері фізичного виховання і спорту та валеології : Збірник наук. праць Х Міжн. Інтернет наук.-метод. конф. Вип. 10 : Національна академія Національної гвардії України, 202-216.

Михайлов, Віт. В., Михайлов, Вол. В., Коростильова, Ю. С. (2020). Точність шкал оцінювання результатів у тестових вправах за рівняннями лінійної регресії і за рівнями фізичної підготовленості студентів закладів вищої освіти. Спортивні ігри, 4 (18), 44-59. doi: 10.15391/si.2020-4.05.

Михайлов, Вол. В., Коростильова, Ю. С., Михайлов, Віт. В. (2022). Точність оцінювання фізичної підготовленості студенток закладів вищої освіти. Спортивні ігри, 3 (25), 97-112. doi: 10.15391/si.2022-3.09.

Неведомська, Е. О. (2018). Фізіологія людини : навч. посіб. для практ. і самост. Робіт для студентів вищих навчальних закладів. – К : Київський ун-т ім. Бориса Грінченка.

Павлова, Ю., Приступа, Е., Тулайдан, В. (2011). Рівень соматичного здоров’я сучасної молоді (на прикладі студентів Ужгородського національного університету. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. вих. і спорту. Л. : ЛДУФК, Вип. 15 – Т.4., 91-99.

Рогачев, А. Ф., Мелихова, Е. В. (2014), Эконометрика. Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГТУ.

Murthy, S. (2009). The Official British Army Fitness Guide – Great Britain : Ministry of Defence (Army) – 176 p. ISBN 9780852651186.

Рetrachkov, O., Yarmak, O. (2021). // Proceedings Book of CISM International Symposium. – Ancient Olympia, Greece. – P. 129.

Smally, K. J., Kendrick, Z. V., Colliver, J. (1990). Reassessment of body mass indices. American Journal of Clinical Nutrition 52(3):405-8 https://www.researchgate.net/publication/ 20763096_Reassessment_of_body_mass_indices

Stewart, Smith (2019). U.S. Army Weight Charts. Weight charts and body fat percentages for male and female soldiers.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті