ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ СПРЯМОВАНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Автор(и)

  • Леонід Олійник Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7375-1281

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/208-217

Ключові слова:

технологія; виховання; розвиток; здоровий спосіб життя; майбутні офіцери.

Анотація

У статті автор представляє технологічний підхід до виховання спрямованості на формування здорового способу життя майбутніх офіцерів як теоретично обґрунтований напрямок професійної діяльності. Розглянуто проблему підвищення спрямованості на формування здорового способу життя майбутніх офіцерів та запропоновані шляхи її вирішення крізь призму поняття “освітня технологія”. Визначено елементом технології особистісно-орієнтованого валеологічного виховання. Проаналізовано особливості технологічного підходу до виховання спрямованості на формування здорового способу життя майбутніх офіцерів і обґрунтовуються основні напрями її удосконалення. Визначено тенденції для вирішення завдань до виховання спрямованості на формування здорового способу життя майбутніх офіцерів на основі технологічного підходу.

Біографія автора

Леонід Олійник, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук,

старший науковий співробітник

 

Посилання

Андрущенко В. П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 2. – С. 5-13.

Зельницький А. М. Моніторинг в системі управління якістю військової освіти у ВВНЗ, ВНП ВНЗ / Зельницький А. М., Труш Т. В., Водолазський В. О. // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2011. – Вип. 6 (25). – С. 49-54.

Ничкало Н. Г. Сучасні світові тенденції, українські реалії та перспективи наукового забезпечення якісної освіти. Якісна освіта в багатоетичному суспільстві : матеріали регіонального семінару / Ничкало Н. Г. – К. : Сфера, 2004. – С. 35-45.

Олійник Л.В. Методична система навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління : монографія / Л.В. Олійник. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, – 340 с.

Олійник Л. В. Теоретичні та методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін майбутніх магістрів військово-соціального управління [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни) / Олійник Леонід Віталійович. Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2021. – 521 с.

Олійник Л.В. Технологія розвитку військово-спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління / Л.В. Олійник// Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький. : НАДПСУ, 2014. – Вип. 2. – С. 95-108.

Сисоєва С.О. Технологізація освіти і професійної діяльності в умовах неперервної професійної освіти // Педагогічні технології у неперервній освіті: Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є. Сігаєва, Я.В. Цехмістер та ін.; За ред. С.О. Сисоєвої. – К.: Віпол, 2001. – 230 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті