КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ КАДРОВИХ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Василь Ягупов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8956-3170
  • Олег Яцино Департамент кадрової політики Міністерства оборони України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5340-8355
  • Олег Тракалюк Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3489-9969

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/325-339

Ключові слова:

організаційно-управлінська компетентність; критерії; показник; рівні; посадова особа кадрових органів; розвиненість; діагностування.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена проблемі обґрунтування критеріїв і показників діагностування організаційно-управлінської компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил і Міністерства оборони України (далі – ПОКО). З’ясовано, що їх організаційно-управлінська компетентність є інтегрованим проявом професійної підготовленості та готовності до професійної діяльності в кадрових органах Збройних сил (далі – ЗС) і Міністерства оборони (далі – МО) України, яка в поряд із технологічно-процесуальним компонентом складає серцевину фахової компетентності як суб’єктів кадрової роботи.

Обґрунтовано зміст понять «критерій», «показник» і «рівні розвиненості», викладено загальні вимоги до критеріїв діагностування організаційно-управлінської компетентності ПОКО. Вибір відповідних критеріїв і показників здійснено з урахуванням специфіки їх організаційної та управлінської функцій у системи кадрових органів. З урахуванням змісту і специфіки їх організаційно-управлінської діяльності виокремлено ціннісно-мотиваційний, когнітивний, організаційній, управлінський, індивідуально-психічний і суб’єктний критерії діагностування їх організаційно-управлінської компетентності як інтегрованого результату їх професіоналізму в кадровій роботі. Ці критерії охоплюють організаційно-управлінські аспекти їх фахової підготовленості, компетентності та діяльності як фахівців кадрової роботи та діагностують основні їх функції – управлінську та організаційну, які між собою безпосередньо взаємопов’язані та для них є основними в їх кадровій роботі. Інтегрованим критерієм є суб’єктний, тобто сприйняття ними самих собі суб’єктами кадрової роботи. Для кожного критерію підібрано відповідні показники, які конкретизують зміст певного компонента їх організаційно-управлінської компетентності.

Біографії авторів

Василь Ягупов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук, професор

 

 

Олег Яцино, Департамент кадрової політики Міністерства оборони України, м. Київ

кандидат педагогічних наук

 

Олег Тракалюк, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України, м. Київ

кандидат педагогічних наук

Посилання

Бойко, О. В. Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Бойко Олег Володимирович. К. [б. в.], 2005. 476 с.

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник. К. : «Либідь», 1997. 374 с.

Мацевко, Т. М. Управлінська компетентність офіцерів військово-соціального управління. Вісник Національного університету оборони України. 2015. Вип. 1(44). С. 148–153.

Тракалюк, О. Л. Обґрунтування критеріїв і показників оцінювання розвиненості фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України : зб. наук. пр. Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2017. Вип. № 2 (9). С. 354–366.

Тракалюк, О. Л. Суб’єкто-діяльністний підхід до розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів у системі післядипломної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки : наук. журн. 2017. Вип. 2. (88). С. 271–275.

Шемчук, В. А. Розвиток управлінського мислення у майбутніх магістрів військового управління в оперативно-тактичній ланці управління: критерії та показники. Нові технології навчання. 2010. Вип. 66, ч. 2. С. 247–252.

Ягупов, В. В. Аксіологічний вимір європейського освітнього простору та методологічні проблеми українських дослідників у педагогіці. Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції : матер. міжнар. наук.-метод. конф. (Суми, 29-30 травня 2020 р.) / ред. колегія : В. М. Завгородня, А. М. Куліш та ін. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 51-53. https://drive.google.com/file/d/1ri7rvY_i7d-gk9xPHYi5BWZlqrq-IdmX/view Дата звернення: Квітень 21, 2021.

Ягупов, В. В. Методологічні основи компетентнісного підходу до професійної підготовки офіцерів запасу. Проблеми освіти. 2019. №91. С. 239-245.

Ягупов, В. В., Тракалюк, О. Л. Критерії та показники діагностування професійної підготовленості офіцерів оперативно-тактичної ланки управління. Вісник Національного університету оборони України. 2021. №6 (64). С. 164-175. DOI: 10.33099/2617-6858–21–64–6–164-175

Ягупов, В. В., Фурс, О. Й. Особливості діагностування психічної саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2018. № 1(12). С. 116-123. [Електронний ресурс]. Доступно: http://orgpsyjournal.in.ua/userfiles/issues/i12/n12/14.pdf Дата звернення: Квітень 21, 2021.

Яцино, О. В. Вітчизняний досвід створення системи підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу Збройних сил України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2018. № 3 (14). С. 594–607

Yatsyno, О. V. System of professional development for the U.S. armed forces personnel services. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 2018. № 8 (82). С. 24–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-03

Номер

Розділ

Статті