ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ -ЧЛЕНАХ НАТО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/177-185

Ключові слова:

професійна військова освіта; освіта та індивідуальна підготовка; інституційна акредитація; система менеджменту якості; контроль якості; процес постійного вдосконалення; професійні компетентності; вимоги НАТО до освіти та підготовки; політика закладу; доктрина; стейкхолдери.

Анотація

У статті проаналізовано особливості організації системи забезпечення якості освіти та підготовки, яка використається в країнах - членах НАТО. Зокрема, досліджено керівні документи, що регламентують процес організації та провадження освітньої діяльності і підготовки у навчальних закладах НАТО. Також досліджено механізми та процеси забезпечення якості освіти та індивідуальної підготовки у країнах - членах НАТО, а саме: організація системи менеджменту якості освіти, етапи проведення інституційної акредитації освіти та підготовки. Під час дослідження встановлено, що в кожному закладі освіти та підготовки з метою забезпечення відповідності стандартам НАТО впроваджений процес постійного вдосконалення, який складається з внутрішнього та зовнішнього циклів постійного вдосконалення.

З метою підтвердження наявності у військовому закладі освіти та підготовки ефективної системи менеджменту якості освіти начальник підготовки об’єднаних сил НАТО проводить інституційну акредитацію відповідності певного курсу вимогам освіти та індивідуальній підготовки НАТО. Налагоджена система постійного вдосконалення та інституційної акредитації в закладах освіти дозволяє забезпечити якість підготовки військових фахівців на високому рівні відповідно до стандартів НАТО.

Біографія автора

Олег Мітягін, Національний університет оборони України, м. Київ

 кандидат історичних наук

 

 

Посилання

Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Elektronnyi

resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.848-VIII Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/112-zakon.

Mitiahin O. Osvita ta indyvidualna pidhotovka v krainakh NATO/ Mitiahin O. // Zb. nauk. prats TsVSD. – 2021. – №2 (44). – S.123-136.

Osvita ta indyvidualna pidhotovka (E&ITD) 075-007: Spilna dyrektyva stratehichnykh komanduvan NATO:dovidkovi materialy./[kolektyv avtoriv]. – K: NUOU, 2021. – 178 s.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 hrudnia 2022 r. № 1490 “Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 hrudnia 1997 r. № 1410” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#top.

Bi-Strategic Comand Education and individual Training Directive (E&ITD) 075-007. 10 September 2015 [Elektronnyi resurs].- Rezhym dostupu: https://www.akt.nato/int/images/stories/structure/jft/ ptecs/etd -075-007pdf.

MC 0458/3 NATO Education, Training, Exercise and Evaluation Policy, dated 03 September 2014.

SHJ7/TTX/PF – 206310, Bi – SCD 75-7, NATO Education and individual Training Directive dated 27 MAY 2009.

Tiurin V.V., Salii A.H., Kasianenko M.V., Openko P.V.,Martyniuk O.R. Obhruntuvannia modeli pidhotovky fakhivtsiv Povitrianykh Syl u suchasnykh umovakh. Nauka i oborona.

K. :NUOU, 2019. № 9 (4). S.20 – 26.

Tryhub I. Klasyfikatsiia krain Skhidnoi Yevropy shchodo podibnosti pidhotovky ekspertiv u haluzi osvity / I. Tryhub // Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (Seriia: pedahohichni nauky). – 2016. – Vypusk №1-2 (46-47). – S. 66-70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ