ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЧИТАННЯ В СИСТЕМІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/280-289

Ключові слова:

англійська мова; професійно-орієнтоване читання; переклад; навчальна стратегія; фахова діяльність.

Анотація

У статті розглянуто етапи та види навчання професійно-орієнтованого читання, проаналізовано особливості підготовки до читання та перекладу текстів фахової спрямованості із зазначенням труднощів, що можуть виникнути в процесі роботи; визначено і охарактеризовано стратегії, доцільні для формування та розвитку навичок професійно-орієнтованого англомовного читання. Обґрунтовано, що зазначені стратегії сприяють кращому розумінню інформації, її аналізу, накопиченню, розширенню обсягу з метою вдосконалення професіоналізму відповідною іноземною мовою. Розроблено комплекс вправ для позааудиторного читання професійно-орієнтованих текстів з навчальної дисципліни «іноземна мова (англійська) із використанням визначених навчальних стратегій у поєднанні з дотекстовим, текстовим і післятекстовим етапами.

Біографії авторів

Інна Семеняко, Воєнна академія імені Євгенія Березняка, м.Київ

 

кандидат політичних наук, доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

 

Микола Куценко, Воєнна академія імені Євгенія Березняка, м.Київ

кандидат філологічних наук, доцент

професор кафедри іноземних мов

 

 

Посилання

Gilmore, A. (2019) Materials and authenticity in language teaching. In S. Walsh & S. Mann (Eds), Routledge Handbook of English Language Teacher Education (pp. 299-318). Oxon: Routledge.

Grabe, W. & Stoller, F. (2011) Teaching and researching reading. London: Pearson Education Longman.

Choi, J., Nunan, D. (2018). Language learning and activation in and beyond the classroom. Australian Journal of Applied Linguistics, 1(2), 49-63. DOI: 10.33099/2617-1775/2023-01/: https:// DOI: 10.33099/2617-1775/2023-01/.org/10.29140/ajal.v1n2.34.

Baranenkova, N.A. (2013). Rol perekladu u protsesi navchannia chytannia fakhovoi literatury studentiv nemovnykh VNZ [The role of translation in teaching reading of professional literature of non-language high institutions students] Visnyk LNU. № 14(273), 77–82.

Bihych, O.B., Borysko, N.F. & Boretska, H.E. (2013) Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoria i praktyka [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice]. Kyiv: Lenvit.

Shevchenko, S.I. & Kharytska, S.V. (2019). Stratehii profesiino oriientovanoho anhlomovnoho chytannia studentiv filolohichnykh spetsialnostei [Strategies of professionally oriented reading by students of philological specialties]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Filolohia. № 38, P.2, 166-169.

Bhandari, L. P. (2020). Task-based language teaching: a current EFL approach. Advances in Language and Literary Studies, 11(1), 1-5. DOI: 10.33099/2617-1775/2023-01/: https://dx. DOI: 10.33099/2617-1775/2023-01/.org/10.7575/aiac.alls.v.11n.1p.1

Lahodynskyi, O., Semeniako, I., Rafalska, M., Verbytska, Ya. & Kutsenko, M. (2022). Zbirnyk vprav dlia pozaaudytornoho chytannia z navchalnoi dystsypliny “Inozemna mova (anhliiska): praktychnyi posibnyk. Chastyna 2 [Workbook for extracurricular reading in English, Part 2]. Kyiv, VA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ