ЗМІНИ У ПОКАЗНИКАХ КОМПОЗИЦІЙНОГО СКЛАДУ ТІЛА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КУРСАНТІВ ПІД ДІЄЮ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/357-365

Ключові слова:

військовослужбовці; серцево-судинна система; дихальна система; військове спорядження.

Анотація

В статті представлені результати динаміки композиційного складу тіла та кардіо-респіраторної системи 24 курсантів, які перебували у повному військовому спорядженні та індивідуальних засобах безпеки протягом чотирьох місяців. Мета: проаналізувати зміни композиційного складу тіла та адаптаційні можливості серцево-судинної і дихальної системи у військовослужбовців під час виконання завдань в умовах реальної небезпеки. Методи дослідження: біоімпедансного аналізу композиційного складу тіла, пульсометрії, спірометрії; функціональних проб, математичного аналізу. Результати. Порівнювальний аналіз результатів дав можливість виділити найбільш статистично значущі (p<0,001; p<0,01; p<0,05) зміни у цілого комплексу досліджуваних показників. Висновок. Отримані результати вказують на досягнення військовослужбовцями оптимального рівня потенційної готовності виконувати свої професійні обов’язки на належному рівні.

Біографії авторів

Олександр Петрачков, Національний університет оборони України, м. Київ

 кандидат педагогічних наук,

доцент

 

 

Василь Білошицький, Національний університет оборони України, м. Київ

 

 

 

Посилання

Verbyn, N. B. (2015). Vplyv fizychnoi pidhotovlenosti viiskovosluzhbovtsiv na osobystu bezpeku v umovakh vyzhyvannia v ekstremalnykh sytuatsiiakh. Spetsialna spriamovanist fizychnoi pidhotovky yak skladova osobystoi bezpeky viiskovosluzhbovtsiv. Materialy nauk.-metod. sem. 145–149.

Kokun, O. M., Pishko, I. O. (2019). Osoblyvosti dynamiky psykhofiziolohichnoho stanu viiskovosluzhbovtsiv vprodovzh shesty misiatsiv vykonannia zavdan v raioni ATO. Psykholohichne zdorov’ia. 1(2), 132–152.

Kokun, O., M. (2004). Optymizatsiia adaptatsiinykh mozhlyvostei liudyny: psykhofiziolohichnyi aspekt zabezpechennia diialnosti. Monohrafiia. 265 s.

Kokun, O.M., Moroz, V.M., Pishko, I.O., Lozinska, N.S. (2021). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti viiskovosluzhbovtsiv viiskovoi sluzhby za kontraktom do vykonannia zavdan za pryznachenniam pid chas boiovoho zlahodzhennia : metod. posib. K. : 7BTs, 170 s

Kravchenko, V. (2021). Psykholohichnyi stan viiskovosluzhbovtsiv pid chas adaptatsii do diialnosti v ekstremalnykh umovakh yak ob’iekt teoretychnoho doslidzhennia. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. 2 (60), 71-79

Petrachkov O., Biloshytskyi V., Yarmak O.(2022). Morfofunktsionalnyi skryninh maibutnikh fakhivtsiv fizychnoi kultury i sportu Zbroinykh syl Ukrainy. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, 2, 90–95 DOI: 10.33099/2617-1775/2023-01/: 10.32652/tmfvs.2022.2.90–95

Petrachkov, O. V. (2011). Vymohy suchasnoho boiu do rivnia fizychnoi pidhotovlenosti viiskovosluzhbovtsiv mekhanizovanykh pidrozdiliv Sukhoputnykh viisk. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 6 (25), 84–90.

Petrachkov, O. V., Finohenov, Yu. S. (2013). Modelni kharakterystyky riznykh rivniv fizychnoi pidhotovlenosti kursantiv mekhanizovanykh pidrozdiliv navchalnoho tsentru Sukhoputnykh viisk. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 4 (35), 167–172.

Petrachkov, O.V. (2011). Dyferentsiatsiia vymoh shchodo fizychnoi pidhotovlenosti molodoho popovnennia na riznykh etapakh yoho navchalno-boiovoi pidhotovky. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. (11),180-184.

Romanchuk, S., Danylevych, M., Kuznetsov, M., Nebozhuk, O., Yarovyi, M., Romanchuk, V., Boiarchuk, O., & Kuryshko, Ye. (2022). Vplyv zaniat fizychnymy vpravamy u viiskovomu sporiadzhenni na pokaznyky funktsionalnoho stanu ta fizychnoi pidhotovlenosti viiskovosluzhbovtsiv. Visnyk Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne vykhovannia, sport i zdorov’ia liudyny, (24), 30–36.

Stasiuk, V. V. (2010). Ekstremalni umovy ta yikh vplyv na indyvidualni osoblyvosti viiskovosluzhbovtsiv. Visnyk Natsionalnoi akademii oborony Ukrainy. 1 (15), 175–181

Trinka, I. S., Kalnysh, V. V., Shvets, A. V., Mal¬tsev O. V. (2016). Osoblyvosti vplyvu chynnykiv boiovoho sere¬dovyshcha na viiskovosluzhbovtsiv. Viiskova medytsyna Ukrainy. 2, 73-80.

Shaparenko P.F.(2000). Antropometriia. Posibnyk .71 s.

Shliamar, I. L., Yavorskyi, A. I., Romanchuk, S. V., Petruk, A. P., Dziama, V. V., Romaniv, I. V., Vorontsov, A. S.(2015). Kharakterystyka fizychnykh navantazhen, yaki perenosiat viiskovosluzhbovtsi mekhanizovanykh pidrozdiliv pid chas polovoho vykhodu. Psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 9, 57–63.

Clemente-Suarez, V. J., Palomera, V. J., Robles- Perez, J. J. (2017). Psychophysiological response to acute-high- stress combat situations in professional soldiers. Stress and Health. 33 (4), 861-862.

Driskell, J. E., Salas, E. (2013). Stress and Human Performance. Psychology Press. 89-126.

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ