МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ КУРСАНТІВ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Юрій Бураков Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів , Україна https://orcid.org/0000-0001-7180-4469
  • Павло Проховник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів , Україна https://orcid.org/0000-0001-7278-9184

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2024-49/9-17

Ключові слова:

російсько-українська війна; музейна педагогіка; військово-історичні музеї; національно-патріотичне виховання; музейна комунікація.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблематики актуалізації педагогічної
спрямованості діяльності музеїв Збройних Сил України з військово-патріотичного виховання
курсантів вищих військових навчальних закладів. На прикладі музею Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пропонуються шляхи впровадження
музейної педагогіки у військово-освітній процес під час викладання окремих фахових
навчальних дисциплін. Зазначається, що з початком російської агресії проти України
діяльність військових музеїв набула особливої ваги, вони стали одними з центрів
інформування військовиків та громадян про події російсько-української війни, а також їх
національно-патріотичного виховання.

Біографії авторів

Юрій Бураков, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

кандидат історичних наук, доцент

працівник Збройних Сил України, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (підготовки військ) Наукового центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Павло Проховник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

доктор філософії,

підполковник, старший викладач кафедри поведінкових наук і військового лідерства Інституту морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Посилання

Yurii Burakov, Liliya Pytlovana, Sviatoslav Tersky. Military museums of the Armed forces of Ukraine during the russian-ukrainian war of 2014–2022 // Museologica Brunensia 2022 /

ročnнk/volume 11 čнslo/number 02, s.34–42.

Yurii Burakov, Liliya Pytlovana. Regional features of building museum exhibits on history of the modern Russo-Ukrainian War // SKHID Vol. 5 (1) 2023, s. 51-57.

Бураков Ю. В., Гневашева А. В. Нові технології висвітлення сучасної російсько-української війни у музейних експозиціях. Військово-науковий вісник: Випуск 40. Львів: НАСВ, 2023. C. 135–146.

Бураков Ю. В. Музей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у системі військово-історичної роботи Збройних Сил України. Воєнно-історичний вісник. 2022. № 4. С. 68–77.

Ільєнко А., Шупік Є., Шатілов Є. Експозиція Національного військово-історичного Музею України як втілення сучасної державницької Концепції військової історії України. Воєнно-історичний вісник. 2021. № 4. С. 49–61.

Литвиненко О. Проблеми декомунізації меморіального простору України : аналітична доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень: URL: https://niss.gov.ua/

doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/problemi-dekomunizacii-memorialnogo-prostoru-ukraini (дата звернення 01.04.2024).

Машталір В. В. Діяльність українських військово-історичних музеїв в умовах тоталітарного режиму. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. Т. 29, № 2. 2020. С. 119–131.

Музейна педагогіка в науковій освіті: монографія / ред. кол.: С. О. Довгий, О. М. Топузов, В. А. Бітаєв та ін. ; за наук. ред. С. О. Довгого. — Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. –334 с.

Наказ Міністра оборони України «Про затвердження Положення про організацію діяльності військових музеїв та музеїв (кімнат) бойової (трудової) слави у Збройних Силах

України» № 95 від 06 березня 2002 року. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/

MUS30356?an=1 (дата звернення 01.04.2024).

НДР. Звіт про науково-дослідну роботу «Обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення музейної роботи у Збройних Силах України». Шифр – «Музей–22». Бібліотека

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2022.–351 с.

Пашкова О. О. Роль військових музеїв у військово-патріотичному вихованні курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах збройної агресії проти України. Воєнно-історичний вісник. 2022. № 4. С. 238–243.

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020–2025 роки» від 18 травня 2019 р. № 286/2019»/ URL:

https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025 (дата звернення 01.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Номер

Розділ

Статті