КОУЧИНГ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА-ЛІДЕРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2024-49/18-29

Ключові слова:

андрагогічні особливості навчання; вища військова школа; коучингова освітня стратегія; лідерський коучинг; система професійної підготовки офіцера-лідера; технологізація навчання.

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі вдосконалення системи професійної
підготовки офіцера-лідера з використанням технології коучингу.
Проаналізовано теоретико-технологічні підходи до використання коучингу у вищій
професійній освіті, висвітлено результати емпіричних досліджень з питань лідерської
підготовки слухачів вищих військових навчальних закладів, з’ясовано наявність суттєвих
розходжень у поглядах і підходах до вирішення порушеної проблеми. Запропоновано авторське тлумачення лідерського коучингу, уточнено його провідні ознаки та функції, розроблено алгоритмізовану коучингову модель для лідерських курсів вищих військових навчальних закладів. Визначено умови підвищення якості професійної підготовки офіцера-лідера на основі коучингової освітньої стратегії.

Біографія автора

Андрій Вітченко, Національний університет оборони України, м. Київ

доктор педагогічних наук, профессор

Посилання

Анкета «Лідерська підготовка офіцерів у вищих військових навчальних закладах: сучасний стан, проблеми і перспективи вдосконалення». URL: https://docs.google.com/forms/d/1m-

vd0Gal2jE6LVvn4HZQ9YYlKV2A5SGfk0NMEtDMmXQ/edit?ts=65e4466f#responses (дата звернення: 03.03.2024).

Брайковська А., Гриценко Т., Тімофєєва К. Коучинг для лідерів громадських організацій : посіб. Київ : Фонд «Східна Європа», 2022. 81 с.

Вєдєніна Ю. Ю., Сакун Л. М., Різніченко Л. В., Коваленко М. П. Командний та індивідуальний коучинг як технологія стратегічного управління організацією. Економіка i

організація управління. 2020. № 3 (39). С. 41–54.

Вітмор Дж. Ефективний коучинг : пер. з англ. Київ : КМ-БУКС, 2019. 336 с.

Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки тренера коучей : пер. с англ. Москва : Добрая книга, 2005. 288 с.

Коучинг: технологія розкриття внутрішнього потенціалу дослідника : навч.-метод. посіб. ; упоряд. О.В. Захарова. Черкаси : ЧДТУ, 2020. 65 с.

Нежинська О. О., Тименко В. М. Основи коучингу : навч. посіб. Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. 220 с.

Орлів М. С. Розвиток лідерського потенціалу керівника сфери державного управління : навч. посіб. Київ : ДП »НВЦ «Пріоритети», 2017. 40 с.

Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 204 с. Серия «Практическая психология».

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1490) «Про трансформацію системи військової освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-

%D0%BF#n16 (дата звернення: 20.01.2024).

Рень Л. В. Використання коучингових технологій у професійній підготовці фахівців соціальної роботи. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені

Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2023. № 23 (179). С. 93–98. https://doi.org/10.58407/visnik.232316

Тименко В., Нежинська О. Коучинг як технологія розвитку лідерства у сфері освіти. Вища освіта України. 2017. Вип. 2 (додаток 1). С. 65–68.

Gallwey W. T. The Inner Game of Tennis. New York : Random House, 1974. 141 p.

Hinck J. M. Leadership Coaching as a Transformative Process in the Military. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. 2022, 20 (1). Р. 20–34.

https://doi.org/10.24384/6cf9-v073

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Номер

Розділ

Статті