СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ: ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2024-49/62-74

Анотація

У статті проведено аналіз організаційних структур та особливостей проведення
наукових досліджень у системі міністерств оборони провідних країн, таких як Велика
Британія, Німеччина та США. Особливу увагу приділено ієрархічній структурі та порядку
проведення наукових досліджень у системі міністерств оборони розглянутих країн. Розкрито
умови які впливають на ефективність наукових досліджень в арміях передових країн світу та
визначено, що фінансова підтримка держави та взаємодія наукових установ міністерства
оборони з цивільними навчальними закладами та підприємствами приватного бізнесу
підвищує рівень та ефективність наукових результатів, що сприяє конкурентоспроможності
у галузі науки міністерства оборони з іншими міністерствами.

Біографія автора

Володимир Карпенко, Національний університет оборони України, м. Київ

Доктор філософії (Освітні, педагогічні науки)

Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки Центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Аналіз світових технологічних трендів у військовій сфері : монографія / Т. Писаренко та ін.; за заг. ред. Т.В. Писаренко. Київ : УкрІНТЕІ, 2021. 110 с.

Гупало А., Орда М., Бодрик Ю., Кітура О. Передові технології воєнної науки за досвідом агенції DARPA. Військова освіта і наука: проблеми та перспективи розвитку : монографія / кол. авторів. Київ : НУОУ, 2024. С. 134–150.

Ткаченко А., Карпенко В., Левицька Л., Єфименко Г. Трансформація поглядів у сфері наукових досліджень щодо сприяння взаємовигідного співробітництва з країнами-членами НАТО. Військова освіта і наука: проблеми та перспективи розвитку : монографія / кол. авторів. Київ : НУОУ, 2024. С. 128–133 с.

Basic Research. Research Directorate. URL: https://rt.cto.mil/ddre-rt/dd-rtl/grants (дата звернення: 21.01.2024).

Defence Science and Technology. URL: https://www.gov.uk /government/groups/defence-science-and-technology (дата звернення: 26.02.2024).

Defence research. URL: https://www.dlr.de/en/research-and-transfer/security/defence-

research (дата звернення: 20.01.2024).

Defence Technology Framework. Ministry of Defence : Defence Science and Technology, 2019. 56 p.

Germany’s Zeitenwende turning point comes for military research. URL:

https://sciencebusiness.net/news/dual-use/germanys-zeitenwende-turning-point-comes-military-research

(дата звернення: 15.03.2024).

Information at a glance on the Bundeswehr Reserve. URL:

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/planungsamt-der-bundeswehr-?

uri=ci:bw.plgabw (дата звернення: 20.03.2024).

Military Sciences. URL: https://www.rusi.org/explore-our-research/research-groups/military-sciences#programmes (дата звернення: 18.02.2024).

Multidisciplinary University Research Initiative (MURI). URL: https://www.cto.mil/2021-muri (дата звернення: 15.02.2024).

NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme: 2023 Open Call for Proposals.

URL: https://www.myresearchconnect.com/nato-science-for-peace-and-security-sps-programme-

-open-call-for-proposals (дата звернення: 18.01.2024).

Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering. URL:

https://www.cto.mil (дата звернення: 28.01.2024).

Partnership DECUR. URL: https://minerva.defense.gov/Programs/DECUR-Partnership

(дата звернення: 10.03.2024).

Subordinate Agencies. URL: https://www.bmvg.de/en/organisation/subordinate-agencies

(дата звернення: 21.03.2024)

The Minerva Research Initiative. URL: https://basicresearch.defense.gov/minerva (дата звернення: 10.03.2024).

Today's research, tomorrow's breakthroughs. URL: https://basicresearch.defense.gov (дата звернення: 03.03.2024).

University and academic research centres. URL: https://cwitp.com/participants-academia.php (дата звернення: 23.03.2024).

U.S. Department of Defense. DOD Websites. URL: https://www. defense.gov/Resources/Military-Departments/DOD-Websites (дата звернення: 20.01.2024).

Welcome to Science & Technology. URL: https://rt.cto.mil (дата звернення: 11.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Номер

Розділ

Статті