КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2024-49/91-101

Анотація

У статті проаналізовано критичне мислення в діяльності військового керівника
оперативного рівня. Досвід видатних полководців, від античності до наших днів, підкреслює кореляцію між успіхом їхніх військових кампаній та рівнем розвитку критичного мислення.

За результатами анкетування, було встановлено, що 92 % респондентів регулярно використовують аналітичні здібності для оцінки військових ситуацій. Водночас, 87 % опитаних підкреслили значущість критичного мислення для адаптації до швидкозмінних умов, що демонструє важливість гнучкості та швидкості реакції на нові виклики. Крім того, 78 % керівників вказали на необхідність критичного осмислення інформації для ідентифікації загроз та можливостей, що свідчить про ключову роль аналітичного мислення у військовому управлінні. Близько 85 % учасників дослідження підтвердили, що критичне мислення сприяє ефективнішому прийняттю рішень, тоді як 90 % анкетованих погодились, що ці навички допомагають у розробці та адаптації стратегічних планів. Важливо зазначити, що 95 % респондентів вважають критичне мислення незамінним для успішного вирішення нестандартних завдань, що підкреслює його фундаментальну роль у забезпеченні оперативної гнучкості та адаптивності. Також 80 % опитаних відзначили покращення комунікації та взаємодії з підлеглими та колегами завдяки застосуванню критичного мислення.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному підході до аналізу впливу
критичного мислення на діяльність військових керівників оперативного рівня, а також у
визначенні цього мислення як фундаментальної компетенції, необхідної для адаптації до
змінних умов сучасного бойового простору. Вперше встановлено кількісні показники, що
відображають роль критичного мислення у вирішенні специфічних завдань військового
управління, зокрема його вплив на ефективність прийняття рішень, стратегічне планування,
адаптацію до швидкозмінних умов та вдосконалення міжособистісної комунікації.
Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вони
можуть бути використані для розробки та вдосконалення навчальних програм для військових керівників, спрямованих на розвиток навичок критичного мислення, що є необхідним для успішного вирішення воєнних завдань.
Критичне мислення відіграє вирішальну роль у забезпеченні адаптивності та гнучкості
військової організації, дозволяючи ефективно реагувати на швидкозмінні умови та виклики
сучасних воєнних конфліктів. Подальші перспективи дослідження полягають у розробці та
впровадженні інноваційних програм навчання та тренінгів, які цілеспрямовано
розвиватимуть критичне мислення.

Біографія автора

Дмитро Кисленко

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Бойко О. В. Трансформаційне лідерство як концептуальна основа формування лідерської

компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України // Військова освіта. 2015. № 2. С. 32–40.

Вукіна Н. В., Дементієвська Н. П., Критичне мислення: як цього навчати. Харків,

Україна: Основа; Триада +, 2007. 112 с.

Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д., Технології розвитку критичного

мислення учнів; О. І. Пометун, Ред. Київ, Україна: Плеяди, 2006, 220 с.

Психологія мислення : підручник / [І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич,

У. І. Нікітчук та ін.] ; за ред. І. Д. Пасічника. Острог : Вид-во Національного університету

«Острозька академія», 2015. 560 с.

Ennis, R. H. (2003). Critical thinking assessment. In D. Fasko, Jr. (Ed.). Critical thinking and

reasoning (pp. 293-310). Cresskill, NJ: Hampton Press.

Lipman М. Thinking in education. New York, USA: Cambridge University Press, 1984. 316 pp.

Halpern D F. Assessing the effectiveness of critical thinking instruction. The Journal of General

Education. Vol. 50, No. 4, Best of JGE: Featuring Articles from 1984–2000 (2001), pp. 270-286.

Paul, R., Binker, A. J. A., Jensen, K., & Kreklau, H. (1997). Critical thinking handbook: 4th-

th grades. A guide for remodelling lesson plans in language arts, social studies, & science. Rohnert

Park, CA: Foundation for Critical Thinking.

Scriven М., Paul R., «Defining Critical Thinking. Summer», National Council for

Excellence in Critical Thinking, 1987.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-28

Номер

Розділ

Статті