DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/9-17

ФУНКЦІЇ КОМАНДУВАННЯ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УПРАВЛІННІ ДИСТАНЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ КУРСАНТІВ

К. Аністратенко

Анотація


Розглянуто проблему недостатньої вивченості теоретичних, методичних та технологічних засад управління дистанційним навчанням у вищих військових навчальних закладах. Визначено склад командування вищого військового навчального закладу як суб’єкта системи управління дистанційним навчанням військовослужбовців. На підставі аналізу наукової літератури встановлено типи функцій суб’єкту управління дистанційним навчанням у ВВНЗ: конструктивні, організаційні, мотиваційні, стимулюючі та контролюючі. Функціями управління дистанційного навчання визначено: системно-утворювальну, адміністративно-самоорганізаційну, системно-організаційну, системно-мотиваційну, системно-стимулюючу, адміністративно-самоконтролюючу, системно-контролюючу.

Досліджено зміст кожної з функцій командування ВВНЗ щодо кожного з його суб’єктів (керівник закладу, його заступники, вчена рада тощо). При цьому враховано специфіку функцій командування саме вищого військового навчального закладу при управлінні дистанційним навчанням.

Ключові слова


функці; командування; система управління; дистанційне навчання; військовослужбовці; мотивація; організація; стимулювання; контроль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Tekhnolohiya sozdanyya distantsiynoho kursu: Navchalnyy posibnyk (2008). [The technology of creating a remote course: Handbook]. K., Milenium2, 324 s. (in Ukrainian).

Andryeyev, A.A., Soldatkin, V.I. (2012). Dystantsiyne navchannya: sutnist, tekhnolohiya, orhanizatsiya [The distance education: essence, technology, organization]. M., Vydavnytstvo MESI, 196 s. (in Russian).

Vishnivskiy, V.V., Hnidenko, M.P., Haydur, H.I., Ilyin, O.O. (2014). Orhanizatsiya distantsiynoho navchannya. Stvorennya Elektron Navchalnykh kursiv ta Elektron testiv: Navchalnyy posibnyk [The Organization of distance learning. The creation of the electronic training courses and electronic tests: Handbook]. K., DRP., 140 s. (in Ukrainian).

Tverezovska, N.T. (2014). Tekhnolohichni pidkhodi do rozrobky pedahohichnoho Napovnennya kursiv distantsiynoho navchannya [Technological approaches to developing the pedagogical content of the distance learning courses] Visnyk natsionalnoho universytetu oborony Ukrayiny, №4 (41), S. 111–116. (in Ukrainian).

Osadcha, K.P., Osadchyy, V.V. (2014). Tekhnolohiyi distantsiynoho navchannya. Robota z Moodle 2.4. : Navchalnyy posibnyk [Technologies of distance learning. Work with Moodle 2.4. : Manual]. Melitopol, Vyd-vo MDPU im. B. Khmelnytskoho, 396 s. (in Ukrainian).

Metodychni vkazivky do rozrobky distantsiynikh kursiv v systeme MOODLE (2014). [Methodical guidelines in the development of distance courses in the system of MOODLE], KH ., KHNUMH, 61 s. (in Ukrainian).

Orhanizatsiya ta yspolzovanye tekhnolohiy distantsiynoho navchannya u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: navch.-metod. Posib (2017). [ The Organization and use of technologies of distance learning in the Armed Forces of Ukraine: Handbook], K., NUOU, 124 s. (in Ukrainian).

Meskon, M.KH. (1992). Osnovy menedzhmentu [The fundamentals of management], M., Sprava, 702 s. (in Russian).

Fayol, Henri. (1917). Administration industrielle et générale / Paris. – Dunod et Pinat- 174 p. (in English).

Khrykov, YE.M. (2006). Upravlinnya uchbovym zakladom: navch. posib. [The managing process of an educational establishment]. K., Znannya, 365 s. (in Ukrainian).

Kucheryavyy, A.A. (2014). Funktsiyi dekanatu v systemi upravlinnya samostiynoyu robotoyu maybutnikh yurystiv [Functions of the Deans’ office in terms of managing the independent work of the future lawyers]. Vidkryte i dystantsiyna osvita, Tomsk, № 1 (53), S.12–17. (in Russian).

Kucheryavyy, A.O. (2013). Funktsiyi rektoratu v systeme upravlinnya samostiynoyu Navchalna diyalnistyu maybutnikh yurystiv [Functions of the Rectorate in the system of managing the independent work of the future lawyers]. Odesa, № 9-10, S.118–124. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник / [В. Ю. Биков, В. Ф. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко та ін.]; за заг. ред. В. Ю. Бикова та В. Ф. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.

2. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: Издательство МЭСИ, 2012. – 196 с.

3. Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: Навчальний посібник / В. В. Вишнівський та ін. – Київ: ДУТ, 2014. – 140 с.

4. Тверезовська Н. Т. Технологічні підходи до розробки педагогічного наповнення курсів дистанційного навчання / Н. Т. Тверезовська // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. – №4 (41). – С. 111–116.

5. Осадча К. П., Осадчий В. В. Технології дистанційного навчання. Робота з Moodle 2.4.: Навчальний посібник / К. П. Осадча, В. В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 396 с.

6. Методичні вказівки до розробки дистанційних курсів в системі MOODLE / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Анісімов, Б. П. Бочаров, М. Ю. Воєводіна. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 61 с.

7. Організація та використання технологій дистанційного навчання у Збройних Силах України : навч.-метод. посіб. / [С. Ю. Гогонянц, Р. А. Миколайчук, А. О. Кучерявий та ін.]; за заг. ред. С. М. Салкуцана. – К.: НУОУ, 2017. – 124 с.

8. Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

9. Fayol, Henri. Administration industrielle et générale / Paris. — Dunod et Pinat. — 1917. — 174 p.

10. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К.: Знання, 2006. – 365 с.

11. Кучерявый А. А. Функции деканата в системе управления самостоятельной работой будущих юристов / А. А. Кучерявый // Открытое и дистанционное образование. – Томск, 2014. – № 1 (53). – С. 12–17.

12. Кучерявий А. О. Функції ректорату в системі управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів / А. О. Кучерявий // Збірник наукових праць Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2013. – № 9-10. – С. 118–124.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.