№ 1 (37) 2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФУНКЦІЇ КОМАНДУВАННЯ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УПРАВЛІННІ ДИСТАНЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ КУРСАНТІВ PDF
К. Аністратенко 9-17
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ PDF
М. Арістархова 18-26
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ PDF
С. Богунов, О. Мітягін, І. Казак 27-36
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ PDF
Л. Боровик 37-47
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
С. Бурий 48-57
ПІДГОТОВКА НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
О. Войтех 58-65
НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛОГІСТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ PDF
О. Воробйов, І. Власов, Ю. Шинкаренко 66-72
КРОСФІТ – СИСТЕМА ТРЕНУВАНЬ PDF
Г. Гапоненко, О. Романюк, О. Ковальчук 73-80
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА ЗІ ЗБРОЙНИМ ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ PDF
М. Гончарук, Д. Музиченко, В. Швалючинський 81-91
ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
А. Дерев’янчук 92-101
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ PDF
А. Зельницький 102-113
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
А. Зельницький, О. Заболотний, Л. Левицька 114-124
ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ “ТЕХНОЛОГІЯ” І “МЕТОДИКА”: ДЕФІНІТИВНИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
А. Зельницький, В. Оліферук, Л. Левицька 125-135
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АД’ЮНКТУРОЮ PDF
Г. Капосльоз, А. Корецький, І. Кузьмич 136-146
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ PDF
Г. Капосльоз 147-157
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Н. Колотова 158-165
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
С. Костів 166-173
ДЕМОКРАТИЧНА ЕТИЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF (English)
Л. Кримець 174-180
ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ PDF (English)
O. Лагодинський 181-187
ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПЕДАГОГІЧНА КВАЛІМЕТРІЯ PDF
Л. Левицька 188-197
ОСОБЛИВОСТІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СУБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ОСВІТІ PDF (English)
T. Малярчук, Ю. Даник 198-218
МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ PDF
С. Мотика 219-227
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ PDF
Ю. Приходько 228-238
СУБ’ЄКТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ PDF
О. Рибчук 239-246
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АД’ЮНКТУРІ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
В. Колесник, Р. Серветник 247-258
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ У ВВНЗ США ТА ОКРЕМИХ КРАЇН НАТО PDF
І. Толок, Ю. Супрунов 259-271
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ РЕСПУБЛІКИ ЛИТВА PDF
С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних 272-285
НОВІ СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
В. Чорний 286-295
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗА СТАНДАРТОМ НАТО STANAG 6001 PDF
Н. Шалигіна, С. Голівець 296-304
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ШТАБІВ PDF
Н. Шалигіна 305-318