ДЕМОКРАТИЧНА ЕТИЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Л. Кримець Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7451-5208

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/174-180

Ключові слова:

ментальність військовослужбовців Збройних Сил України, аксіологічні аспекти формування ментальності, етичний кодекс, європейські цінності, професійне навчання, соціальна філософія, освіта, влада, військове управління.

Анотація

Актуальність. Дослідження ментальності є однією з фундаментальних завдань як у філософській, так і в педагогічній і психологічній літературі. Значимість дослідження цієї проблеми пов'язана з аналізом джерел поведінки людини, зі способом сприйняття людиною об'єктивної реальності. Сфера вивчення ментальності включає досить широкий пласт теоретичних досліджень на стику різних гуманітарних дисциплін. Разом з тим, варто зазначити відсутність цілісного підходу до розуміння феномену ментальності, особливостей його проявів та динаміки розвитку.

Мета. Метою статті є визначення терміну ментальності військовослужбовця та демонстрація деяких особливостей процесу формування менталітету у Збройних Силах України.

Методи дослідження. Дослідження базується на загальнонаукових принципах цілісності, об'єктивності та історизму, що дозволило виявити специфіку формування ментальної культури військовослужбовців у процесі практичної підготовки. Автор виходить з позицій соціокультурного підходу про те, що зміна зовнішніх умов, середовища неминуче тягне за собою зміни  внутрішнього світу особистості, особистісних утворень, тобто зміна мотиваційно-ціннісної сфери особистості під впливом соціокультурних чинників призводить до трансформації ментальності.

Результати. Автором визначено ціннісні демократичні етичні аспекти актуалізації та формування ментальності військовослужбовців Збройних Сил України. Єдність, неупередженість, лояльність, відповідальність та професіоналізм є фундаментальними демократичними цінностями, що мають бути закладені та розвиватись у процесі теоретичної та практичної підготовки військовослужбовців ЗС України у системі вищої військової освіти.

Висновки. Згідно авторської концепції, ментальність військовослужбовця являє собою систему, що динамічно розвивається, в якій відбувається зрощування не тільки особистісного, а й професійного розвитку. Ментальність військовослужбовців Збройних Сил України та інших складових сил оборони, визначається автором як інтегративна професійно-зумовлена соціокультурна властивість, що зумовлює специфіку їх світосприйняття, образ мислення, особливості формування колективної та індивідуальної свідомості та професійної поведінки.

Біографія автора

Л. Кримець, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор філософських наук, старший науковий співробітник

Посилання

Goncharova, E.V. (2004). Tsennosti kak sistemoobrazuyuschiy faktor mentalnosti lichnosti [Values as a system-forming factor of a person's mentality] Habarovsk: Izd-vo Dalniy Vostok, S.56-59. (in Russian).

Krymets, L.V. (2016). Filosofiya vlady ta upravlinnya naukovo-osvitnim prostorom: monohrafiya [Philosophy of power and management of scientific and educational space] K., Zoloti vorota, 410 s. (in Ukrainian).

Krymets, L. V., Palchyk, S. I. (2013). Aksiolohichni aspekty patriotyzmu v konteksti sotsialnoho upravlinnya: monohrafiya [Axiological aspects of patriotism in the context of social governance]. K., Polihrafichnyy tsentr NUOU, 250 s. (in Ukrainian).

Saukh, P. YU. (2012). Suchasna osvita : portret bez prykras : monohrafiya [Modern education: a portrait without decoration] Zhytomyr, Vyd-vo ZHDU im. I. Franka, 382 s. (in Ukrainian).

Slepneva, O.Yu. (2006). Traditsii i transformatsii mentalnosti [Traditions and transformations of mentality]. Vestnik KGU im. N. A. Nekrasova, #11, S 87-89. (in Ukrainian).

Filosofskaya antropologiya: slovar [Philosophical Anthropology: Dictionary] K., KNT, 472 s. (in Ukrainian).

NATO Code of Conduct [electronnyi resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/code-of-conduct.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ