ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/181-187

Ключові слова:

майбутні військові фахівці, іншомовна комунікативна компетентність, мета навчання, результат навчання, іншомовна підготовка, вищі військові навчальні заклади.

Анотація

Постановка проблеми. В умовах зближення України з ЄС та НАТО стає необхідним володіння військовими фахівцями іноземною мовою на рівні, достатньому для здійснення взаємодії зі своїми зарубіжними колегами й партнерами. Це, в свою чергу, вимагає трансформації змісту вищої військової освіти. Іншомовна підготовка як частина професійної підготовки військовослужбовців має бути адаптована до найкращих світових стандартів. У цьому зв’язку, актуальним є дослідження іншомовної комунікативної компетентності майбутніх військових фахівців як мети і результату навчання у вищих військових навчальних закладах.

Мета статті. Дати визначення поняття “іншомовна комунікативна компетентність майбутніх військових фахівців” у контексті іншомовної підготовки.

Результати дослідження. Проаналізовано поняття “іншомовна комунікативна компетентність майбутніх військових фахівців” як мету і результат навчання у контексті іншомовної підготовки у вищих військових навчальних закладах. Така компетентність показує ступінь розвиненості військового професіоналізму та є частиною професійної компетентності майбутніх військових фахівців. Також представлена її структура, яка включає в себе мовний, мовленнєвий, лінгвосоціокультурний, дискурсивний та стратегічний компоненти, що розглядаються як єдине, комплексне, інтегральне, інтелектуальне та особистісне утворення, яке розвивається ході професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах та удосконалюється у професійній діяльності, і в ході самостійної роботи та курсах підвищення кваліфікації. 

Новизна дослідження. Розроблена і представлена повністю нова ідея поняття “іншомовна комунікативна компетентність майбутніх військових фахівців”. Вона розглядається як мета і результат навчання у контексті іншомовної підготовки у вищих військових навчальних закладах, що відображено у її  визначенні  та структурі.

Висновки. Досліджено, що іншомовна комунікативна компетентність майбутніх військових фахівців складається із компонентів, які визначені відповідно до рецептивних і продуктивних видів іншомовної мовленнєвої діяльності. Вони забезпечують можливості виконання професійних завдань майбутніми військовими фахівцями в умовах, наближених до реальних

Біографія автора

O. Лагодинський, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

доктор педагогічних наук, доцент,

Посилання

Allwright, R. (1979). The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford, 182 p.

Brinton, D. M., Snow M. A., Wesche M. B. (1989). Content-Based Second Language Instruction. New York, 241 p.

Canale M., Swaine, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics. Vol. 1. P. 3 – 47.

Savignon, S. J. (1983). Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Reading, 320 p.

Tarnopolsky, O. (2012). Constructivist blended Learning Approach to Teaching English for Specific Purposes. London, 256 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ