DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/181-187

ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ

O. Лагодинський

Анотація


Постановка проблеми. В умовах зближення України з ЄС та НАТО стає необхідним володіння військовими фахівцями іноземною мовою на рівні, достатньому для здійснення взаємодії зі своїми зарубіжними колегами й партнерами. Це, в свою чергу, вимагає трансформації змісту вищої військової освіти. Іншомовна підготовка як частина професійної підготовки військовослужбовців має бути адаптована до найкращих світових стандартів. У цьому зв’язку, актуальним є дослідження іншомовної комунікативної компетентності майбутніх військових фахівців як мети і результату навчання у вищих військових навчальних закладах.

Мета статті. Дати визначення поняття “іншомовна комунікативна компетентність майбутніх військових фахівців” у контексті іншомовної підготовки.

Результати дослідження. Проаналізовано поняття “іншомовна комунікативна компетентність майбутніх військових фахівців” як мету і результат навчання у контексті іншомовної підготовки у вищих військових навчальних закладах. Така компетентність показує ступінь розвиненості військового професіоналізму та є частиною професійної компетентності майбутніх військових фахівців. Також представлена її структура, яка включає в себе мовний, мовленнєвий, лінгвосоціокультурний, дискурсивний та стратегічний компоненти, що розглядаються як єдине, комплексне, інтегральне, інтелектуальне та особистісне утворення, яке розвивається ході професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах та удосконалюється у професійній діяльності, і в ході самостійної роботи та курсах підвищення кваліфікації. 

Новизна дослідження. Розроблена і представлена повністю нова ідея поняття “іншомовна комунікативна компетентність майбутніх військових фахівців”. Вона розглядається як мета і результат навчання у контексті іншомовної підготовки у вищих військових навчальних закладах, що відображено у її  визначенні  та структурі.

Висновки. Досліджено, що іншомовна комунікативна компетентність майбутніх військових фахівців складається із компонентів, які визначені відповідно до рецептивних і продуктивних видів іншомовної мовленнєвої діяльності. Вони забезпечують можливості виконання професійних завдань майбутніми військовими фахівцями в умовах, наближених до реальних


Ключові слова


майбутні військові фахівці; іншомовна комунікативна компетентність; мета навчання; результат навчання; іншомовна підготовка; вищі військові навчальні заклади.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Allwright, R. (1979). The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford, 182 p.

Brinton, D. M., Snow M. A., Wesche M. B. (1989). Content-Based Second Language Instruction. New York, 241 p.

Canale M., Swaine, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics. Vol. 1. P. 3 – 47.

Savignon, S. J. (1983). Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Reading, 320 p.

Tarnopolsky, O. (2012). Constructivist blended Learning Approach to Teaching English for Specific Purposes. London, 256 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.