DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/67-84

КІБЕРОСВІТА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Ю. Даник, А. Зінченко

Анотація


У статті проведено аналіз формування та розвитку кіберосвіти в Україні та у світі. Доведено, що в сучасних умовах знання з кібербезпеки у тих хто навчається повинні формуватися в рамках базових курсів всіх без винятку навчальних закладів, а не тільки спеціалізованих за ІТ та кібер- напрямами. Для систематизації та удосконалення підготовки у сфері кібербезпеки авторами розроблено варіант реалізації організації системи освіти з питань кібербезпеки. Він охоплює всі рівні освіти від дошкільної та середньої до вищої та післядипломної. Для закладів освіти сектору безпеки та оборони запропоновані і практично апробовані цілісна, послідовна, взаємопов’язана та безперервна система підготовки з питань кібербезпеки та кібероборони та зміст навчання для її реалізації. При цьому передбачається поетапне та безперервне формування, у тих хто навчається, необхідних у сучасному  суспільстві знань і компетенцій з питань кібербезпеки. 


Ключові слова


національна безпека і оборона; кіберзагрози; кібербезпека; кібероборона; кіберосвіта; освіта; заклад вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Danik Y.G., Grishchuk R.V. Osnovy kibernetychnoyi bespeky [Fundamentals of Cybernetic Security] : Monograph. Zhytomyr : ZNAMEU, 2016. 636 p. (in Ukrainian).

Osvita ta kar’yera v haluzi kibernetyky [Cybersecurity Education & Career Development]. URL: https://www.dhs.gov/topic/cybersecurity-education-career-development. (in Ukrainian).

Daniel Castro. Boosting the Cyber workforce. Government Technology. 2018. URL: https://www.us-ert.gov/sites/default/files/cmd_files/FNR_CGB_MTG_AprilWebenar.pdf.

Viys’kova Tekhnichna Akademiya imeni Yaroslava Dombrovs’koho [Military Technical Academy named after Yaroslav Dombrovsky]. URL: https://www.wat.edu.pl. (in Ukrainian).

Korolivs’kyy viys’kovyy koledzh Kanady [Royal Military College of Canada]. URL: https://www.rmc-cmr.ca/en. (in Ukrainian).

Unyversytet Bundesvera Myunkhen [Universität der Bundeswehr München]. URL: https://www.unibw.de/home. (in Ukrainian).

Dioritsa I. Kvalifikatsiyni vymohy do fakhivtsiv iz kiberbezpeky [Qualification Requirements for Cybersecurity Specialists]. Entrepreneurship, Economy and Law. 2017. № 2. P. 215–219. (in Ukrainian).

Bystrova B.V. Osoblyvosti formuvannya systemy profesiynoyi pidhotovky bakalavriv z kiberbezpeky u VNZ SSHA [Features of the formation of the system of professional training of bachelors of cybersecurity in US universities]. Bulletin of the Cherkasy University. 2017. № 6. P. 15–18. (in Ukrainian).

Buryachok V., Bogush V. Rekomendatsiyi shchodo rozrobky ta zaprovadzhennya profilyu navchannya “Kibernetichna bezpeka” v Ukrayini [Recommendations for the development and implementation of the profile of training "Cybernetics Security" in Ukraine]. Information Security. 2014. № 2 (20). P. 126–131. (in Ukrainian).

Melnik S. Kontseptual’ni osnovy pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv z kibernetychnoyi bezpeky [Conceptual Fundamentals for the Training of Future Cybernetics Specialists]. Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologies. 2016. № 10 (64). P. 79–88. (in Ukrainian).

Osvitni prohramy zahal’noyi seredn’oyi osvity [Educational programs of general secondary education]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi. (in Ukrainian).

Pro rishennya Rady natsional’noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 20 travnya 2016 roku “Pro stratehichnyy oboronnyy byuleten’ Ukrayiny” [About the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 20 May 2016 “About the Strategic Defense Bulletin of Ukraine”] : Decree of the President of Ukraine dated June 6, 2016. № 240/2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137. (in Ukrainian).

Danik Y.G., Teleim V.M., Chmelov V.O. Preventyvna oborona yak vyd stratehichnykh diy [Preventive defense as a form of strategic actions]. Science and defense. 2008. №4. P. 34–41. (in Ukrainian).

Danik Y.G., Teleim V.M., Radetsky V.G. Pytannya transformatsiyi oboronnykh struktur derzhavy ta udoskonalennya systemy viys’kovoyi osvity [Questions of Transformation of State Defense Structures and Improvement of the System of Military Education]. Science and defense. 2009. №1. P. 15–16. (in Ukrainian).

Danik Y. G., Suprunov Yu. M. Deyaki pidkhody do formuvannya systemy pidhotovky kadriv dlya systemy kibernetychnoyi bezpeky Ukrayiny. Problemy stvorennya, vyprobuvannya ta ekspluatatsiyi skladnykh informatsiynykh system [Some approaches to the formation of a system of training for the system of cybernetic security of Ukraine. Problems of creation, testing and operation of complex information systems]. A collection of scientific works.Zhytomyr : ZhVINAU. 2011. №5. P. 5–22. (in Ukrainian).

Pro osnovni zasady kiberbezpeky Ukrayiny [About the Basic Principles of Cybersecurity of Ukraine] : The Law of Ukraine. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. № 45. art. 403. (in Ukrainian).

Pro oboronu Ukrayiny [About the Defense of Ukraine] : The Law of Ukraine. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. № 45. art. 403. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Даник Ю. Г., Грищук Р. В. Основи кібернетичної безпеки : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 636 с.

2. Освіта та кар’єра в галузі кібернетики. URL: https://www.dhs.gov/topic/cybersecurity-education-career-development.

3. Daniel Castro. Boosting the Cyberworkforce. Gavernment Tehnologi. 2018. URL: https://www.us-ert.gov/sites/default/files/cmd_files/FNR_CGB_MTG_AprilWebenar.pdf.

4. Військова Технічна Академія імені Ярослава Домбровського. URL: https://www.wat.edu.pl.

5. Королівський військовий коледж Канади. URL: https://www.rmc-cmr.ca/en.

6. Universität der Bundeswehr München. URL: https://www.unibw.de/home.

7. Діордиця І. Кваліфікаційні вимоги до фахівців із кібербезпеки. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 215–219.

8. Бистрова Б. В. Особливості формування системи професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у ВНЗ США. Вісник Черкаського університету. 2017. № 6.
С. 15–18.

9. Бурячок В., Богуш В. Рекомендації щодо розробки та запровадження профілю навчання “Кібернетична безпека” в Україні. Інформаційна безпека. 2014. № 2(20).
С. 126–131.

10. Мельник С. Концептуальні основи підготовки майбутніх фахівців з кібернетичної безпеки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016.
№ 10(64). С. 79–88.

11. Освітні програми загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня
2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 06.06.2016 р. № 240/2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

13. Даник Ю. Г., Телелим В. М., Чмельов В. О. Превентивна оборона як вид стратегічних дій. Наука і оборона. 2008. № 4. С. 34–41.

14. Даник Ю. Г., Телелим В. М., Радецький В. Г. Питання трансформації оборонних структур держави та удосконалення системи військової освіти. Наука і оборона. 2009.
№ 1. С. 15–19.

15. Даник Ю. Г., Супрунов Ю. М. Деякі підходи до формування системи підготовки кадрів для системи кібернетичної безпеки України. Проблеми створення, випробування та експлуатації складних інформаційних систем. Збірник наукових праць. Житомир : ЖВІНАУ. 2011. № 5. С. 5–22.

16. Про основні засади кібербезпеки України : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст.403.

17. Про оборону України : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст.403.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.