№ 2 (38) 2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ PDF
В. Артемов 7-17
РОЛЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ІНШОМОВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ PDF
О. Бабіч 18-27
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗА ТИПОМ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ PDF
А. Балендр 28-42
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ І КОМ’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
Г. Верхоланцев 43-52
СИСТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНІХ ВІЙСЬКОВИХ УСТАНОВАХ PDF (English)
М. Гамідов 53-59
ПЕРЕДУМОВИ ТА СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ PDF
Г. Гапоненко, Н. Гапоненко, С. Гапоненко, В. Родіков 60-66
КІБЕРОСВІТА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Ю. Даник, А. Зінченко 67-84
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
К. Єргідзей 85-91
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ТА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКІВ PDF
О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна 92-103
РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Л. Заїка 104-112
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТІСТЬ МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ ЯК МІЖПРЕДМЕТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У КОЛЕДЖАХ PDF
А. Каленський, В. Мельник 113-128
ДЕЯКІ ШЛЯХИ ТА ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Г. Капосльоз, Ю. Бодрик, О. Мельниченко 129-143
НОВА ОНТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
В. Крутов 144-151
ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ PDF
С. Кузнєцов 152-161
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Н. Лавриненко, С. Лисенко 162-171
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ОРГАНІЗАТОРІВ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
С. Нехаєнко 172-182
ВИЩА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
В. Осьодло, Т. Ворона, А. Пелих 183-191
РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
О. Рибчук 192-203
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ВОЄННО-ДИПЛОМАТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
І. Семеняко 204-213
ФІЗИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ СТАНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. Шемчук 214-220
РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ PDF
В. Ягупов, І. Диба 221-230
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ СЛУЖБ ПЕРСОНАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ США PDF
О. Яцино 231-240