РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/192-203

Ключові слова:

викладачі спеціальних дисциплін, дослідження, експеримент, фахова компетентність, критерій, організаційно-педагогічні умови.

Анотація

Статтю присвячено висвітленню результатів експериментального дослідження розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти. Представлено методику проведення та основні результати констатувального і формувального етапів експерименту. Здійснено аналіз та статистичну перевірку достовірності отриманих емпіричних даних. Наукова новизна полягає у доведенні дієвості запровадження в освітній процес курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників обґрунтованих організаційно-педагогічних умов, що передбачають мотивування викладачів до розвитку та саморозвитку, педагогічне моделювання даного процесу, диференціацію змісту і методів розвитку фахової компетентності, запровадження дистанційного курсу для викладачів спеціальних дисциплін. Дані дослідження засвідчили значний особистісний потенціал викладачів спеціальних дисциплін у розвитку їх фахової компетентності, підтвердили вплив на них не випадкових чинників, а запропонованих новацій.

Посилання

Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy. [The Strategic Defense Bulletin of Ukraine] Ukaz prezydenta Ukrainy № 240/2016 URL : https : // www.president.gov.ua (data zvernennia 06.11.2018). (in Ukrainian).

Ilchuk, V. V. (2016) Pedahohichni umovy profesiinoho samorozvytku vykladachiv fakhovykh dystsyplin u vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladakh [Pedagogical conditions of professional self-development of teachers of professional disciplines in higher agricultural educational institutions]: dys. …kandydata ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 254 s. (in Ukrainian).

Diachenko, N. O. Formuvannia vmin rozviazuvaty pedahohichni zadachi u maibutnikh vykladachiv pedahohiky na mahisterskomu rivni [Formation of skills to solve pedagogical problems of future teachers of pedagogy at the master's level]: dys. …kandydata ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2015. 189 s. (in Ukrainian).

Familiarska, L. L. (2017) Rozvytok informatsiino-komunikatsiinoi mobilnosti pedahoha v osvitnomu seredovyshchi pisliadyplomnoi osvity [Development of information and communication mobility of the teacher in the educational environment of postgraduate education]: dys. …kandydata ped. nauk: 13.00.04. Zhytomyr, 292 s. (in Ukrainian).

Husak, V. M. (2018) Rozvytok profesiinoi kompetentnosti pedahoha-orhanizatora v umovakh pisliadyplomnoi osvity [Development of professional competence of the teacher-organizer in the conditions of postgraduate education]: dys. …kandydata ped. nauk: 13.00.04. Zhytomyr, 256 s. (in Ukrainian).

Chystovska, I. P. (2006) Formuvannia pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh mahistriv viiskovoho upravlinnia [Formation of pedagogical competence of future masters of military management]: avtoreferat dys. …kandydata ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 20 s. (in Ukrainian).

Zamotaieva, N. V. (2017) Rozvytok kulturotvorchoi kompetentnosti vykladachiv humanitarnykh dystsyplin vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv iz vykorystanniam keis-tekhnolohii [Development of cultural competence of teachers of humanitarian disciplines of higher military educational institutions using case-technology]: avtoreferat dys. …kandydata ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 25 s. (in Ukrainian).

Rybchuk, O. O. (2017) Kryterii, pokaznyky otsiniuvannia rivniv rozvynenosti fakhovoi kompetentnosti vykladachiv spetsialnykh dystsyplin VVNZ. [Criteria, Showings assessment of levels of Higher Military Educational Institutions special subjects lecturers professional development] Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy: zb. nauk. pr. In-t ped. osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy, Kyiv, Vyp. 1 (13). S. 282-291. (in Ukrainian).

Rybchuk, O., Zelytskyi, A. (2017) Vykladachi spetsialnykh dystsyplin VVNZ: stan pidhotovlenosti ta napriamy yii udoskonalennia. [Teachers of special disciplines of higher military schools: state of preparation and directions for its improvement] Viiskova osvita : zb. nauk. pr. Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. Kyiv, № 2 (36). S. 69-76. (in Ukrainian).

Rybchuk, O. O. (2017) Orhanizatsiino-pedahohichni umovy rozvytku fakhovoi kompetentnosti vykladachiv spetsialnykh dystsyplin VVNZ u systemi pisliadyplomnoi osvity. [Organizational and pedagogical conditions of the Higher Military Educational Institutions special subjects lecturers professional competence development in post-graduate education system] Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: «Pedahohika ta psykholohiia»: zb. nauk. pr., Mukacheve, Vyp. 2 (6). S. 111-114. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-05

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ