DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/104-112

РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Л. Заїка

Анотація


У статті представлено особливості проведеного експериментального дослідження; наведена гіпотеза дослідження; описано чотири етапи виконання дослідження: аналітико-пошуковий, константувальний, формувальний, контрольний. На формувальному етапі експерименту окреслені три етапи впровадження технології імітаційного моделювання відповідно до її структури, основні методичні вимоги реалізації технології на засобі імітаційного моделювання JCATS. На контрольному етапі дослідження представлені результати експериментальної перевірки моделі формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання


Ключові слова


професійна компетентність; структурно-функціональна модель; магістри військового управління; технологія імітаційного моделювання; засіб імітаційного моделювання; JCATS.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bojko, O. V. (2005). Formuvannya gotovnosti do upravlins`koyi diyal`nosti u majbutnix magistriv vijs`kovo-social`nogo upravlinnya [Formation of preparedness for management activities for future masters of military-social management]. Ky`yiv, 244 (in Ukrainian).

Gaponenko, G. M. (2014). Formuvannya profesijnoyi kompetentnosti vodolaziv pidry`vny`kiv u vy`shhy`x vijs`kovy`x navchal`ny`x zakladax [Formation of professional competence divers detonated in higher military educational institutions]. Xmel`ny`cz`ky`j, 308 (in Ukrainian).

Gmurman, V. E. (1972). Teory`ya veroyatnostej y` matematy`cheskaya staty`sty`ka [Theory of probability and mathematical statistics]. Vіshaya shkola, 368 (in Russian).

Zayika, L. A. (2017). Model` formuvannya profesijnoyi kompetentnosti iz zastosuvannyam texnologiyi imitacijnogo modelyuvannya [Model of professional competence formation with using simulation technology]. Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu. Mukachiv, 2/6, 80-85 (in Ukrainian).

Macevko, T. M. (2007). Psy`xologichni osobly`vosti rozvy`tku upravlins`koyi kompetentnosti majbutnix magistriv vijs`kovogo profilyu [Psychological peculiarities of development of managerial competence of future masters of military profile]. Ky`yiv, 220 (in Ukrainian).

Shemchuk, V. A. (2012). Pedagogichni umovy` rozvy`tku upravlins`kogo my`slennya majbutnix magistriv vijs`kovogo upravlinnya v sy`stemi pislyady`plomnoyi osvity`[Pedagogical conditions of development of managerial thinking of future masters of military management in the system of postgraduate education]. Ky`yiv, 288 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко О. В. Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління : дис. … канд. пед. Наук : 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2005. 244 с.

2. Гапоненко Г. М. Формування професійної компетентності водолазів підривників у вищих військових навчальних закладах : дис. ... канд. пед. Наук : 13.00.04 / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2014. 308 c.

3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва : Высшая школа, 1972. 368 с.

4. Заїка Л. А. Модель формування професійної компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Мукачів, 2017. №2 (6). С. 80–85.

5. Мацевко Т. М. Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності майбутніх магістрів військового профілю : дис. ... канд. психол. Наук : 19.00.09 / Національна академія оборони України. Київ, 2007. 220 с.

6. Шемчук В. А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний університет оборони України. Київ, 2012. 288 с.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.