DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/162-171

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Н. Лавриненко, С. Лисенко

Анотація


Розглянуто один із засобів формування інтегративних компетенцій, який полягає в поєднанні методик психофізіологічної саморегуляції функціональних станів майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах з методиками іншомовної та фахової підготовки. Складено та апробовано номенклатуру загальних, інноваційних і спеціальних методик психофізіологічної саморегуляції функціональних станів майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах. Інтенсифіковано процес розуміння і засвоєння майбутніми магістрами військового управління в міжнародних відносинах інтегративних компетенцій, а також створено передумови для формування та розвитку оптимального рівня мотивації до вивчення іноземних мов.


Ключові слова


спеціальна іншомовна підготовка; інноваційний підхід; інтегративні компетенції; технології інтегрованого навчання; психофізіологічна саморегуляція; магістр військового управління в міжнародних відносинах.

Повний текст:

PDF

Посилання


Victorova, L. V. (2013). Suchasni pidhodi ta innovatsiyni tendentsiyi u vikladanni inozemnih mov profesiynogo spryamuvannya [Modern approaches and innovative trends in the teaching of foreign languages of professional orientation]. National Academy of the SBU. Pedagogical sciences, 109, 20–25. Available at : http: //enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7508/1/V%D1%96ktorova.pdf (in Ukrainian).

Zagalnoevropeyski rekomendatsiyi z movnoyi osviti: vivchennya, vikladannya, otsinyuvannya [European-wide recommendations on language education: study, teaching, evaluation]. Available at : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc.Cum/13/redun.htm.

Izmaylova, O.A. (2010). Formuvannya inshomovnoyi komunikativnoyi kompetentsiyi yak strukturnogo komponentu komunikativnoyi kulturi studentiv movnih VNZ [Formation of foreign language communicative competence as a structural component of the communicative culture of students of language higher educational establishments]. Teaching languages in higher education institutions, 17, 66–72 (in Ukrainian).

Krapchatova, Ya. A. (2010). Psihologo-pedagogichni peredumovi organizatsiyi samo- i vzaemokontrolyu rivnya sformovanosti anglomovnoyi kompetentsiyi v audiyuvanni maybutnih filologiv [Psychological and pedagogical prerequisites for self-organization and control of the level of formation of English competence in listening to future philologists]. Bulletin of KNLU Series: Pedagogy and Psychology, 18, 229–239 (in Ukrainian).

Nikolaeva, S. Yu. (2010). Tsili navchannya inozemnih mov v aspekti kompetentnistnogo pidhodu [Objectives of teaching foreign languages in terms of competency approach]. Foreign languages, 2, 267 pp. (in Ukrainian).

Odintsova, N. B. (2017). Obuchenie dialogicheskoy rechi na urokah frantsuzskogo yazyika [Teaching Dialogue Speech at French Lessons]. Electronic scientific journal «Modern pedagogy». Available at : http://pedagogika.snauka.ru/ 2014/04/2265. (in Ukrainian).

Rozov, V. I. (2004). Formuvannya i rozvitok mehanizmiv adaptivnoyi psihofiziologichnoyi samoregulyatsiyi [Formation and development of mechanisms of adaptive psycho-physiological self-regulation]. Problems of higher education, 81, 87–92 (in Ukrainian).

Chikhantsova, O. Rol inshomovnoyi profesiynoyi komunikatsiynoyi kompetentsiyi pid chas ovolodinnya fahom u VNZ [The role of foreign-language professional communication competence when acquiring a specialty in higher education]. Available at : http://social-science.com.ua/article/695 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вікторова Л. В. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов професійного спрямування. Національна академія СБУ. Педагогічні науки. 2013. № 109. С. 20–25. URL:http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7508/1/V%D1% 96ktorova.pdf. (дата звернення 30.01.2018).

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. URL: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc.Cum/13/redun.htm. (дата звернення 15.12.2017).

3. Ізмайлова О. А. Формування іншомовної комунікативної компетенції як структурного компоненту комунікативної культури студентів мовних ВНЗ. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. 2010. № 17. С. 66–72.

4. Крапчатова Я. А. Психолого-педагогічні передумови організації само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх філологів. Вісник КНЛУ Серія: Педагогіка та психологія. 2010. Вип. 18. С. 229–239.

5. Ніколаева С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентністного підходу. Іноземні мови. 2010. №2. 267 с.

6. Одинцова Н. Б. Обучение диалогической речи на уроках французского языка. Электронный научно-практический журнал «Современная педагогика». 2017. URL: http://pedagogika.snauka.ru/ 2014/04/2265.

7. Розов В. І. Формування і розвиток механізмів адаптивної психофізіологічної саморегуляції. Проблеми вищої школи. 2004. № 81. С. 87–92.

8. Чиханцова О. Роль іншомовної професійної комунікаційної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ. URL: http://social-science.com.ua/article/695. (дата звернення 27.12.2017).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.