DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/204-213

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ВОЄННО-ДИПЛОМАТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

І. Семеняко

Анотація


 

У статті представлена нова ідея поняття «мультимедійний підхід» у контексті викладання воєнно-дипломатичного курсу англійської мови та охарактеризовано його основні методичні особливості. Проаналізовано сучасні методи навчання (метод проектів, веб-квест та веб-кейс), які вдало поєднуються із застосуванням мультимедійного підходу у процесі викладання, вдосконалюючи та урізноманітнюючи діяльність викладача, що, у свою чергу, значно підвищує продуктивність праці слухачів та сприяє оптимізації форм навчання. Обґрунтовано, що навчальні ситуації, розроблені на основі вищезазначених методів, сприяють формуванню широкого спектра компетенцій, необхідних для фахової діяльності майбутніх магістрів військового управління.


Ключові слова


воєнно-дипломатичний курс англійської мови; іноземна мова; мультимедійний підхід; метод проектів; веб-квест; веб-кейс; магістри військового управління; фахова діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kocheturova, N. Metod proektov v obuchenii yazyiku: teoriya i praktika [Projects’ method in language learning: theory and practice]. Available at: http://www.itlt.edu.nstu.ru/article4.php (in Russian).

Kuprikova, S. V. (2013). Shliakhy realizatsii proektnoi metodyky pry navchanni inozemnoi movy [Ways of the project methods’ implementation in teaching a foreign language]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 4, 223–230 (in Ukrainian).

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012 – 2021 roky [The National strategy of educational development in Ukraine for 1012–1021]. Available at: www.vnz.univ.kiev.ua/uploads/p_4_58429238.doc.

Nikitina, N. (2012).Vykorystannia multymediinykh zasobiv u vykladanni inozemnoi movy profesiinoho spriamuvannia u vyshchii shkoli [The use of multimedia tools in teaching a foreign language for specific purposes in high school]. Suchasni metody vykladannia inozemnoi movy profesiinoho spriamuvannia u vyshchii shkoli: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv (Ukraine), 17-22.

Pantyikina, N. (2018). Innovatsionnyie praktiki prepodavaniya inostrannyih yazyikov na opyite zarubezhnyih issledovateley [Innovative practices of teaching foreign languages according to the experience of foreign researchers]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 1, 145–148 (in Russian).

Tsepkalo, O. (2015). Zastosuvannia onlain servisiv u multymediinomu kursi navchannia inozemnoi movy profesiinoho spilkuvannia [The application of online services in the multimedia course of teaching a foreign language for specific purposes]. Suchasni tendentsii vykladannia inozemnoi movy profesiinoho spriamuvannia u vyshchii shkoli: materialy XI mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv (Ukraine), 98–100.

Thomas, M., Reinders, H., Warschauer, M. (2012). Contemporary computer-assisted language learning. Bloomsbury, 368.

Karpova, O. (2017). The implementation of the multimedia approach to teaching Business English. Advanced Education, 8, 10-15. DOI: 10.20535/2410-8286.98433

Karpova, O. (2017). The use of web-case in teaching English to students majoring in economics. Science and Education, 2, 58-62. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-2-11

Kopylovskaya, M., Ivanova, T. (2014). On fostering intercurtural competence through global news programmes. The journal of teaching English for specific and academic purposes, 2 (4), 715–725.

Li, F. (2017). The optimization of multimedia information technology in college English teaching. Agro Food Industry Hi-Tech, 28 (3), 467–471.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кочетурова Н. Метод проектов в обучении языку: теория и практика. URL: http://www.itlt.edu.nstu.ru/article4.php. (дата звернення: 28.09.2018).

2. Купрікова С. В. Шляхи реалізації проектної методики при навчанні іноземної мови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2013. №4. С. 223–230.

3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. URL: www.vnz.univ.kiev.ua/uploads/p_4_58429238.doc (дата звернення: 2.10.2018).

4. Нікітіна Н. Використання мультимедійних засобів у викладанні іноземної мови професійного спрямування у вищій школі. Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квіт. 2012р. Київ, 2012. С. 17-22.

5. Пантыкина Н. Инновационные практики преподавания иностранных языков на опыте зарубежных исследователей. Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. №1. С.145-148. DOI 10.23859/1994-0637-2018-1-82-20

6. Цепкало О. Застосування онлайн сервісів у мультимедійному курсі навчання іноземної мови професійного спілкування. Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: матеріали XІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29 квіт. 2015 р. Київ, 2015. С. 98–100.

7. Thomas M., Reinders H., Warschauer M. Contemporary computer-assisted language learning. Bloomsbury, 2012. 368 p.

8. Karpova O. The implementation of the multimedia approach to teaching Business English. Advanced Education. 2017. Issue 8. P.10-15. DOI: 10.20535/2410-8286.98433

9. Karpova O. The use of web-case in teaching English to students majoring in economics. Science and Education. 2017. Issue 2. P. 58-62. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-2-11

10. Kopylovskaya M., Ivanova T. On fostering intercurtural competence through global news programmes. The journal of teaching English for specific and academic purposes. 2014. Vol.2, № 4. P. 715–725.

11. Li F. The optimization of multimedia information technology in college English teaching. Agro Food Industry Hi-Tech. 2017. № 28 (3). Р. 467–471.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.