DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-1/38-44

CПОСІБ ІЄРАРХІЧНОГО СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

М. Гніденко, О. Ільїн

Анотація


 

Описано спосіб ієрархічного структурування інформаційного простору навчального процесу з використанням CALS-технологій. Показано, що для підвищення ефективності інформаційної підтримки задач управління навчальним процесом на різних рівнях ієрархії необхідно структурувати єдиний інформаційний простір (ЄІП) відповідно до стадій його життєвого циклу (ЖЦ).


Ключові слова


єдиний інформаційний простір (ЄІП); життєвий цикл (ЖЦ) інформаційного об'єкта (ІВ); CALS (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support).

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Крюков В. В. Корпоративная информационная среда вуза. Методология, модели, решения: монография / В. В. Крюков, К. И. Шахгельдян. – Владивосток: Дальнаука, 2007. – 308 с.

2. Концептуальная модель CALS [Электронный ресурс] // Отраслевой портал «Логистика» [сайт]. URL: http://ww\v.logistics.ru/21/7/5/i8_402.htm

3. Гудков Д. Информационная поддержка изделия на всех этапах жизненного цикла (CALS «Continious Acquisition And Life-Cycle Support») [Электронный ресурс]. URL: http://www.espotec.ru/art_info.htm

4. Альшанская Т. В. Применение CALS-технологий при подготовке специалистов в вузе /Т. В. Альшанская // Вектор науки ТГУ: науч. журнал Тольяттинского гос. ун-та. – 2009. – № 1(4). – С. 33–40.

5. Соболев В. С., Возможности применения CALS (ИПИ) - технологий для информационной поддержки системы менеджмента качества вуза [Электронный ресурс] / В. С. Соболев, А. В. Краснобаев, А. В. Кушнарев, Н. И. Цыпляева. URL: http://www.tqm.spb.ru/files/cals.htm

6. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. – 408 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.