DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-1/45-52

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ

А. Дерев’янчук, С. Сиротенко

Анотація


У статті розглядається проблема використання мультимедійного комплексу у навчанні студентів військової кафедри артилерійському озброєнню і боєприпасам, наводяться приклади використання мультимедійних складових комплексу; будови, дії зразків артилерійського озброєння та боєприпасів на основі яких робляться висновки стосовно ефективності його застосування. Описується загальна структурна схема елементів мультимедійного навчального комплексу, та особливості матеріалу складових частин, що використовуються. Приводиться блок-схема алгоритму проходження студентами тесту мультимедійного навчального комплексу. Надаються рекомендації стосовно розробки, ефективності використання та впровадження мультимедійних комплексів у навчальний процес студентів кафедри військової підготовки Сумського державного університету.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баранова І.В., Дерев’янчук А.Й., Олійник Л.В., Пушкарьов Ю.І. Досвід використання сучасних мультимедійних технологій при підготовці майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Національної академії прикордонних військ України. – №2. – Хмельницький. – 2011. http://www.nbuv.gov.ua/e-jonals/unadps/2011_2/11bivvsd.pdf

2. Величко Г.Г. Комп’ютерні технології навчання // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – У 2-х част. – Ч.2. / За ред. І.А. Зязюна (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. -531 с. –С. 17..21.

3. Дерев’янчук А.Й. Аналіз можливостей і доцільності застосування нетрадиційних способів контролю засвоєння змісту навчання у вищій військовій школі. Військова освіта: Збірник наукових праць. 2009. - №23. с.158-163.

 4. Дерев’янчук А.Й., Шелест М.Б., Купенко О.В. Впровадження 3D-моделей для вивчення військово-технічних дисциплін та підвищення рівня засвоєння навчальної інформації // Військова освіта: Збірн. наук. праць. – К.: МОУ, 2010 №2(24). -С. 120-128.

5. Деревянчук А.Й., Москаленко Д.Р., Дьяков А.В. Використання інформаційних технологій при вивченні військово-технічних дисциплін. // Військова освіта: Збірн. наук. праць. – К.: Національний університет оборони України, 2013 №2(28). -С. 61-67.

6. Дерев’янчук А.Й, Чопа Д.І. Підхід до створення програмних засобів для вивчення військово-технічних дисциплін.// «Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони», Київ – 2011, №1.

7. Дерев’янчук А.Й, Ляпа М.М., Латін С.П. Використання 3D моделей для вивчення військово-технічних дисциплін // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. м. Суми, 2011.

8. Дерев’янчук А.Й., Баранова І.В., Москаленко Д.Р., Смеречинський Б.С., Горяййнов Д.Ю. Електронний засіб навчального призначення «152-мм самохідна гаубиця 2С3М. Будова та дія механізмів гаубиці та боєприпасів». Видавництво СумДУ. – Суми. 2011.

9. Джонассен Д.Х. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии // Информатика и образование. – 1996. -№4. –С.117-131.

10.  Сиговцев Г.С. , Чарута М.А., Ковалевский А.А. О сравнительной оценке цифровых образовательных ресурсов // Труды XIV Всероссийской научно-методической конференции Телематика (18-21.06.2007, г.Санкт-Петербург). 2007. Т. 1. – С. 188-190.

11.  Соловов A.B. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология./ Соловов A.B.// Самара: «Новая техника», 2006. – 464 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.