DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-1/95-102

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Л. Кримець

Анотація


Децентралізація управління науково-освітнім простором є одним з пріоритетів суспільного розвитку. Принцип децентралізації влади передбачає формування багатовимірної надскладної системи взаємоузгодження та взаємодетермінації управлінських суб’єктів, основним механізмом якої є соціальна самоорганізація.

В сучасному інформаційному суспільстві децентралізація влади в управлінні науково-освітнім простором можлива тільки за умови конвергенції наукової та освітньої сфери в єдиному інформаційному полі, а державний контроль над системами науки та освіти має бути поступово доповнений дієвими механізмами громадянського самоуправління.


Ключові слова


влада; децентралізація; управління; реформування; система освіти та науки; науково-освітній простір.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кримець Л. В. Філософія влади та управління науково-освітнім простором: монографія / Л. В. Кримець. – К.: Золоті ворота, 2016. – 410 с.

2. Макгинн Н.Ф. Влияние глобализации на развитие государственной системы образования / Н.Ф. Макгинн // Перспективы : сравнительные исследования в области образования. – Том XXVII. – 1998. – №1. – С. 45-55.

3. Национальные системы образования в условиях изменяющегося мира / Под ред. Н.П. Литвиновой. – СПб., 1999. – С. 22-92.

4. Astiz M. F., Wiseman А.W., Baker D.P. Slouching towards Decentralization: Consequences of Globalization for Curricular Control in National Education Systems // Comparative Education Review, 2002,46 (1), Р. 66-82.

5. Structures of the Educational and Training Systems in the EU. – Brussels, Luxemburg, 1998; A Decade of Reforms at Compulsory Education Level in the European Union (1984–1994). – Brussels : European Unit of EURYDICE 1997; Eurydice. The Information Network on Education in Europe [електронний ресурс] – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php.

6. Westbury I., Hsu C.-S. Does States Control of the Curriculum Matter? A Response to Stevenson and Baker / Educational Evaluation and Policy Analysis, 01/1996; 18(4). P. 343-347.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.