ВИКЛАДАЧІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ: СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • А. Зельницький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3910-7329
  • О. Рибчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3966-8326

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-2/69-76

Ключові слова:

викладач спеціальних дисциплін, підготовленість, освітня діяльність.

Анотація

Статтю присвячено висвітленню результатів емпіричного дослідження стану підготовленості викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ. Дослідження проводилося шляхом аналізу наукових досліджень та нормативно-правових документів, що визначають вимоги до підготовленості викладача вищої школи; порівняння фактів і поглядів на досліджувану проблему в історичному контексті із сучасним її станом; анкетування, бесід, спостереження, експертних оцінок, самооцінювання, тестування; прогнозування умов та напрямів ефективного впровадження системи принципів, правил, вимог, які направляють пізнавальну діяльність викладачів. Новизна полягає в отриманні статистичних даних, що дало змогу встановити пріоритетні напрями для удосконалення системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. За результатами дослідження такими визначено: ознайомлення викладачів із сучасними освітніми концепціями, теоріями, підходами; підготовка в напрямку організації наукових досліджень, а також із питань педагогічного діагностування.

Біографія автора

А. Зельницький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

Viys'kova psykholohiya ta pedahohika: innovatsiynyy pidkhid: u 2 ch. Ch. 2: pidruchnyk [Military Psychology and Pedagogy: an innovative approach] K. : NUOU im. Ivana Chernyakhovs'koho, 2013. – 336 s. (in Ukrainian).

Vitchenko A.O., Os'odlo V.I. (2017) Pedahohika vyshchoyi viys'kovoyi shkoly : pidruchnyk [Pedagogy of theHigherMilitarySchool: a textbook] K. : NUOU im. Ivana Chernyakhovs'koho,504 s. (in Ukrainian).

Rybchuk O.O. (2017) Pedahohichna model' rozvytku fakhovoyi kompetentnosti vykladachiv VVNZ u systemi pislyadyplomnoyi osvity [Pedagogical model of Higher Military Educational institutions lecturers professional competence development in the post-graduate education system] Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka : naukovyy zhurnal Pedahohichni nauky, Vyp. 2 (88). – Zhytomyr. : ZhDU imeni Ivana Franka,. 231-236. (in Ukrainian).

Rybchuk O.O. (2017) Metodika pedagogicheskogo issledovaniya problemy razvitiya specialnoy kompetentnosti prepodavateley vuzov v sisteme poslediplomnogo obrazovaniya [Higher military educational institutions lecturers special competence development pedagogical research methodology in postgraduate education system] «Pedagogicheskoe masterstvo» Nauchno-teoreticheskiy i metodicheskiy zhurnal, № 1. Buhara. : Buharskiy gosudarstvennyy unіversitet, 53-59. (in Russian).

Yahupov V.V. (2000) Viys'kova dydaktyka : Navchal'nyy posibnyk. [Military Didactics: Textbook] K. : «Kyyivs'kyy universytet», 400 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-06

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ