№ 2 (36) 2017

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЦІННІСНА КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ВВНЗ PDF
О. Бойко 7-18
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У КОНФЛІКТАХ СУЧАСНОСТІ PDF
В. Бойко, Р. Хомчак 19-27
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ОСВІТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
Л. Бакунчик, Л. Кримець 28-34
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД PDF
С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних 35-48
УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
О. Божок, В. Златніков 49-56
МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІДГОТОВКИ PDF
Р. Дзюбчук, Г. Капосльоз, О. Розумний 57-68
ВИКЛАДАЧІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ: СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
А. Зельницький, О. Рибчук 69-76
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
І. Казак, Ю. Прібилєв 77-84
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Г. Капосльоз, Ю. Бодрик, О. Мельниченко 85-98
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АД’ЮНКТУРОЮ PDF
В. Колесник, Р. Серветник 99-106
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СТІЙКІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
С. Костів 107-116
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
О. Красницька 117-127
ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF (English)
Л. Кримець 128-134
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
І. Кузьмич, О. Розумний 135-141
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Р. Миколайчук 142-149
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ – ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА В ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
О. Мітягін, А. Чайковський 150-160
ЗМІСТ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ PDF
С. Мотика, Л. Олійник 161-169
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. Піскун 170-177
ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ПОНЯТЬ СИСТЕМНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ PDF
Ю. Приходько 178-187
ПРОФІЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ЮРИСТА PDF
К. Радченко 188-198
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ ТА ВІЙСЬКОВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва 199-209
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ'ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
В. Ягупов, А. Бекірова 210-220
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
С. Білявець 221-228
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Г. Кашина 229-240