ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СТІЙКІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

С. Костів

Анотація


У дослідженні теоретично обґрунтовано емоційно-вольову стійкість військових фахівців, проведено її науковий аналіз, узагальнено та систематизовано інформацію з означеної проблеми, отриману з наукових і літературних джерел. Використано метод прогнозування для обґрунтування змісту емоційно-вольової стійкості та її розвитку в майбутніх професіоналів військового управління. Наукова новизна полягає в тому, що вперше обґрунтовано зміст їх емоційно-вольової стійкості. Перевірка розробленої моделі змісту емоційно-вольової стійкості майбутніх професіоналів військового управління в навчальному процесі сприятиме перспективі подальших наукових досліджень. 


Ключові слова


емоційно-вольова стійкість; психічна стійкість; стрес-фактори; екстремальні умови; психічні стани; професійна діяльність військовослужбовця.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zvonok, G. (2016). Rol emotsiynoyi stiykosti v profesiynomu samozdiysnenni fakhivtsya. Aktualni problemy psykholohiyi [The role of emotional stability in the professional self-realization of a specialist. Actual problems of psychology]. Instytut psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny, p. 24–29 (inUkrainian).

Zinchenko, S. Psykholohichna pidhotovka maybutnikh fakhivtsiv pozhezhno-ryatuvalnoyi sluzhby do diyalnosti v ekstremalnykh umovakh: osobystisnyy aspekt [Psychological training of future specialists of fire and rescue service to work in extreme conditions: personality aspect]. Problemy tsyvilnoho zakhystu naselennya: materialy Vseukrayinskoyi pozasudovoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 180-richchyu Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova, p. 50–52 (inUkrainian).

Kokun, O. (2004). Optymizasiya adatapsiinukh mozhluvostei ludyny u psikhofiziolohichnomu zabespechenni dayalnosti [Optimization of adaptive possibilities of a person in psychophysiological maintenance of activity]. Abstract of the doctor of psychological sciences(inUkrainian).

Kosolapov, O. (2010).Rol ekstrimalnykh umov sluzhbovoi diyalnosti ryatuvalnykiv u vyneknenni negatyvnykh psykhichnykh staniv [The role of extreme conditions of service activity of rescuers in the emergence of negative mental states]. Problems of extreme and crisis psychology, 7, p. 218–227 (inUkrainian).

Petrykey, O. (2012).Formuvannya profesiinogo samorozvutky maibutnikh sosialnykh pedagogiv u prosesi pedagogichnoi praktyky [Formation of Professional Self-Development of Future Social Teachers in the Process of Pedagogical Practice]. Bulletin of the Glukhov National Pedagogical University named after Alexander Dovzhenko, 20, p. 247–252(inUkrainian).

6. Pylypenko, K. (2009). Emotsiyna stiykist yak profesiyno vazhlyva yakist maybutnoho psykholoha-praktyka [Emotional stability as a professionally important quality of the future psychologist-practice]. Praktychna psykholohiya v systemi vyshchoyi osvity: teoriya, rezultaty doslidzhen, tekhnolohiyi: kolektyvna monohrafiya. NPU imeni M. P. Drahomanova, p. 137–147(inUkrainian).

Potapchuk, Y. (2001). PsikholohichnarobotauprykordonnykhviiskahUkrainy [Psychological work in the Border Guards of Ukraine]. Moral and psychological support of the official activity of the border troops of Ukraine: a textbook, p. 124–173 (inUkrainian).

Smirnov, B. (2007).Psikhologiya diyatelnosti v ekstrimalnykh sytuasii [Psychology of activity in extreme situations] (inUkrainian).

Rozov, V. (2012). Psikhologiya ekstrimalnykh sytuasii: adaptivnost k stresu i psikholohicheskoe obespechenie [Psychology of extreme situations: adaptability to stress and psychological support] (inUkrainian).

Yahupov, V. (2017) Kto dolzhen byt rezultatom professyonalnoy podhotovky budushchykh spetsyalystov v systeme vyssheho professyonalnoho obrazovanyya: lychnost, spetsyalyst, lychnost spetsyalysta [Who should be the result of professional training of future specialists in the system of higher professional education: personality, specialist, personality of a specialist]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka: naukovyy zhurnal. Pedahohichni nauky, p. 297–302 (inUkrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дзвоник Г. П. Роль емоційної стійкості в професійному самоздійсненні фахівця. Актуальні проблеми психології. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016. – Том. V. – С 24–29.

2. Зінченко С. В. Психологічна підготовка майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до діяльності в екстремальних умовах: особистісний аспект /Зінченко С. В., Веселівський Р. Б. // Проблеми цивільного захисту населення:матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої180-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К. – С. 50–52.

3. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності: автореф. дис. д-ра психол. наук : спец. 19.00.02  "Психофізіологія" / О. М. Кокун. – К., 2004. – 31 с.

4. Косолапов О. М. Роль екстремальних умов службової діяльності рятувальників у виникненні негативних психічних станів / О. М. Косолапов // Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. праць. – Харків : УЦЗУ, 2010. – Вип. 7. – С. 218–227.

5. Петрикей О. О. Формування професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики / О. О. Петрикей // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 20 – С. 247–252.

6. Пилипенко К. В. Емоційна стійкість як професійно важлива якість майбутнього психолога-практика / К. В. Пилипенко // Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології : колективна монографія / ред. проф. Н. І. Пов’якель. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 137–147.

7. Потапчук Є. М. Психологічна робота у Прикордонних військах України / Є. М. Потапчук // Морально-психологічне забезпечення службової ді­яльності Прикордонних військ України : підручник ; за заг. ред. Максимен­ка С. Д., Олексієнка Б. М. – Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2001. – С. 124–173.

8. Смирнов Б. А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях / Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова.– Х. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – 292 с.

9. Розов В. И. Психология экстремальных ситуаций: адаптивность к стрессу и психологическое обеспечение : [научно-практ. пособие] / В. И. Розов. – К. : КНТ; Саммит-Книга, 2012. – 480 с.

10. Ягупов В. В. Кто должен быть результатом профессиональной подготовки будущих специалистов в системе высшего профессионального образования: личность, специалист, личность специалиста / В. В. Ягупов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П.Ю. Саух, відп. ред. Н.А. Сейко]. – Житомир: Вид-во Євенюк О.О., 2017. – С. 297–302. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.