DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-2/150-160

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ – ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА В ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О. Мітягін, А. Чайковський

Анотація


У статті розглядається актуальність дослідження проблеми підвищення ефективності військово-педагогічного процесу та якості підготовки військових фахівців на основі інформатизації військової освіти й подальшого впровадження інформаційних технологій. Визначено основні завдання та шляхи, що має вирішувати інформатизація освіти, перераховано основні загальні тенденції й напрями впровадження інформаційних технологій в систему військової освіти. Розглянуто актуальність інформаційної підготовки в системі підготовки військових фахівців.


Ключові слова


система військової освіти; інформаційні технології навчання; комп'ютерні мережі навчальних закладів; комп’ютерна технологія навчання; дистанційне навчання; інформаційна підготовка військових фахівців.

Повний текст:

PDF

Посилання


Adolf V. A. (1997). Et paedagogico Professionally computatrum problems est disciplina professionales [Professional and pedagogical problems of computer training of specialists]. Moscow. (in Russia).

Tihonov A. N. (1994). Altius computatrum technology, in educatione [Computer technologies in higher education]. Moscow. (in Russia).

Koval T. І. (2008). Quod Teoretichnі metodichnі Tractatus de profesіynoї pіdgotovki іnformatsіynih tehnologіy maybutnіh menedzherіv, ekonomіstіv [Theoretical and methodical basis of professional preparation of informational technologies in managerial-economists]. Kyiv. (in Ukrainian).

Robert I. V. (2002). Est technologiae rerum nuntiorumque cognitionis ac communicationis processum, in automation ex norma atque subsidium informational et methodo institutione procuratio [Means of information and communication technologies in the processes of automation of information and methodical support and organizational management of educational institutions]. Moscow. (in Russia).

Romanishin O. Y. (2007). Formuvannya іnformatsіynoї culturae studentіv koledzhіv tehnіchnogo profіlyu [Formulation of the Informational Culture of Students in the College of Technical Profession]. Ternopol. (in Ukrainian).

Trius U. V. (2005). Computer-orієntovanі metodichnі sistemi navchannya ically mathematical distsiplіn vischih in doctrina impignoratur [Computer-based or methodical systems for navigating mathematical disciplines among wholesalers]. Kyiv. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адольф В. А. Профессионально-педагогические проблемы компьютерной подготовки специалистов / В. А. Адольф // Высшее образование в России. – 1997. – № 4. – С. 107 – 109.

2. Компьютерные технологии в высшем образовании: сб. ст. / редкол. : А. Н. Тихонов, В. А. Садовничий, В. И. Сергеев и др. – М. : МГУ, 1994. – 370 с.

3. Коваль Т. І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів. Дис. … док. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ. – 2008. –  392 с.

4. Роберт И. В. Средства информационных и коммуникационных технологий в процессах автоматизации информационно-методического обеспечения и организационного управления учебным заведением / И. В. Роберт // Ученые записки. – М. : ИИО РАО, 2002. – Вып. 7. – С. 3–17.

5. Романишина О. Я. Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю. Дис. … пед. наук: 13.00.04 / Тернопільській національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, - Тернопіль. – 2007. – 177 с.

6. Триус Ю. В. Компютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах. Дис. … док. пед. наук: 13.0002 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ. – 2005. –  410 с.

7. Закон України «Про Національну програму інформатизації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.