DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/18-24

CУЧАСНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Т. Ваколюк, О. Войтюк

Анотація


У статті проаналізовано основні аспекти білінгвального навчання, розглянуто ключові білінгвальні моделі та особливості їх імплементації у практику навчання вищої військової школи з метою іншомовної підготовки галузевих фахівців міжнародного рівня. Доведено необхідність організації та впровадження системи навчання білінгвальним методом, обгрунтовано необхідність імплементації етапів білінгвального навчання англійською мовою. Узагальнено результати досліджень сучасного світового досвіду білінгвального навчання та його ефективності, розглянуто підходи до організації білінгвального навчання у вищих військових навчальних закладах та можливості реалізації такого досвіду у вітчизняній системі освіти, його адаптації з урахуванням наявних освітніх умов.


Ключові слова


білінгвальне навчання; англійська мова; система освіти; білінгвальні моделі; вища військова школа.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Krashen S. Surveys of Opinions on Bilingual Education: Some Current Issues / S. Krashen / Bilingual Research Journal 20 –1996– P. 411–431.

2. Mackey W.F. A description of bilingualism / W.F. Mackey. [J.A. Fishman (ed.)] //Reading in the sociology of language. – Den Haag: Mouton. – 1977. – P. 554–584.

3. Slavin R.E., Madden N., Calderón M., Chamberlain A. Reading and Language Outcomes of a Multiyear Randomized Evaluation of Transitional Bilingual Education / R.E. Slavin / Educational Evaluation and Policy Analysis 33 – 201. – P. 47–58.

4. Корнєва З.М. Навчання іноземних мов за методикою занурення: сучасний стан та перспективи розвитку / З.М. Корнєва // Збірник КНЛУ. Серія “Теоретичні питання культури, освіти та виховання”. – 2002. – № 21. – С. 113–117.

5. Umansky I.M. and Reardon S.F. Reclassification Patterns among Latino English Learner Students in Bilingual, Dual Immersion, and English Immersion Classrooms/ I.M Umansky. / American Educational Research Journal 51 – 2014. P. 879–912.

6. Defense Language Transformation, Final Report on Task 2, Investing in Language: Foreign Area Officer Program, SAIC – 25 February 2004.

7. Parrish T.B., Merickel A., Pérez M. Effects of the Implementation of Proposition 227 on the Education of English Learners, K–12: Findings from a Five–Year Evaluation / T.B. Parrish /Washington,DC: American Institutes for Research. – 2006.

8. Kloss H. The American bilingual tradition / H. Kloss / Rowley: MA. – 1997. – P. 112–134. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.